എന്റെ ചിന്തകൾ

Saturday, January 8, 2011

വെളിച്ചം കാണാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ചിലകാര്യങ്ങൾ.

ശ്രീ ഹുസൈന്റെ ഡോക്കിൻസ്‌ ഖണ്ഡനം ഏറെ വഴിപിരിഞ്ഞ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗും കടന്ന് നിൽക്കുകയാണ്‌. ഇപ്പോൾ ചർച്ച ഏറെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗിലല്ല നടക്കുന്നത്‌, സത്യാന്വേഷിയുടെ ബ്ലോഗിലാണ്‌.

എന്റെ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റ്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ച്‌ ഹുസൈനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റ്‌ വന്ന് ഏതാണ്‌ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷം ഹുസൈൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടു (For easier access to comments, follow this link). പ്രസ്തുതപോസ്റ്റ്‌ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമല്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു എന്റേത്‌, ഏറെ വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ അത്‌ മനസിലാക്കാനാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പക്ഷെ ഇരുനൂറ്‌ കമന്റ്‌ കഴിഞ്ഞിട്ടും സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത വിശദീകരിച്ചു എന്ന നിലപാടാണ്‌ ഹുസൈന്റേത്‌ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിശദമായിത്തന്നെ കമന്റെഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അതിനിടെ തന്നെ ഹുസൈൻ തന്റെ ബ്ലോഗിൽ കമന്റ്‌ മോഡറേഷൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പലരും വിഷയേതരമായി കമന്റെഴുതുന്നു, അതുമൂലം മറുപടിയെഴുതാൻ ഹുസൈന്‌ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്‌ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം. കമന്റ്‌ മോഡറേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത്‌ ജനുവരി ഒന്ന്, ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഏകദേശം 15 കമന്റുകൾ ആ പോസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്‌, അതിനടുത്ത പോസ്റ്റിൽ 12-ഉം. ഇത്‌ ജനുവരി 8-ലെ കണക്കാണ്‌, കമന്റ്‌ മോഡറേഷന്‌ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷമുള്ളത്‌.

ജനുവരി 4 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്‌ ഞാൻ എന്റെ കമന്റുകൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌.

എന്റെ കമന്റ്‌, 5 ഭാഗമായിട്ടാണ്‌ എന്നാണ്‌ എന്റെ ഓർമ്മ, താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.


================================================

ശ്രീ ഹുസൈൻ,

I'm sticking to the subject on how creationism is scientific, I'm not delving into evolution and your criticisms. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഏതിന് മറുപടി നൽകണം എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഏതായാലും വേണ്ട. പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നുണ്ടുതാനും. അതിനോടൊപ്പം ഞാനും എഴുതുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.

പോയിന്റുകളായി താങ്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങിനെയല്ലാതെ തിരിച്ച് എഴുതുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കൂ. ഏഴ് പോയിന്റുകളായി താങ്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ എത്ര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചുനോക്കാവുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്കുള്ള മറുപടിയല്ല എന്നതും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. താങ്കളുടെ പോസ്റ്റിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരാമർശിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു.


ഒന്ന്, സൃഷ്ടിവാദത്തിന് താങ്കൾ നൽകിയ വിശദീകരണം മുഴുവൻ സുസ്ഥിരതാവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. Let's be clear..
ഒരു ജീവിവർഗ്ഗം ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ, വലുതായി മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ (അതുതന്നെ subjective ആയൊരു കാര്യമാണ്) അതിനർത്ഥം അത് ആ ജീവിവർഗ്ഗത്തിന്റെ lifespan മുഴുവൻ അങ്ങിനെത്തന്നെ ആയിരിയ്ക്കും എന്നത് ഒരു ശരിയായ നിരീക്ഷണമല്ല. മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ എതിർക്കുന്നത്. താങ്കളുദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റം ദൃശ്യമായില്ല എന്നതിനർത്ഥം തിയറി തെറ്റാണെന്നല്ലല്ലൊ. പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗമായി മാറുന്നതായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് താങ്കൾ തെളിവായി പറയുന്നതും, അല്ലാതെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നല്ല.

കാര്യം ഇങ്ങിനെയായിരിക്കെ ഈ സുസ്ഥിരത തന്നെ ചോദ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

രണ്ട്, ഈ സുസ്ഥിരത തെളിയിയ്ക്കാനായി താങ്കൾ ഇവിടെ എടുത്തുപറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താണ്?


മോർഗന്റെ പരീക്ഷണം, ലെൻസ്കിയുടെ പരീക്ഷണം....

ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യം മുതൽക്കെ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഗവേഷണം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നത്. ലഭ്യമായ ചില വിവരങ്ങൾ വെച്ച് തങ്ങളുടെ വാദം ഉന്നയിയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. താങ്കൾ തന്നെ വാദിച്ചപ്രകാരം ഏതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിയ്ക്കാൻ ഒരു ലാബ് സെറ്റപ് ചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കും എന്നായിരുന്നു. അന്നുതന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിയ്ക്കാൻ ഒരു ലാബ് സെറ്റപ് ചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കുമോ എന്ന്. അന്ന് താങ്കൾ അതിന് വ്യക്തമായൊരു മറുപടി പറഞ്ഞതുമില്ല.

ഇന്നും താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുതന്നെയല്ലേ? പരിണാമസംബന്ധമായ ഗവേഷണത്തിന് ചിലർ സെറ്റപ് ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതല്ലാതെ സുസ്ഥിരത തെളിയിയ്ക്കാനോ സൃഷ്ടി തെളിയിയ്ക്കാനോ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തേയും താങ്കൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ Specific Independent Process ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ എന്താണ് അൽഭുതം?

സൃഷ്ടിയായാലും സുസ്ഥിരതയായാലും അത് തെളിയിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണവും ഇവിടെ താങ്കൾ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് താങ്കൾക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നതല്ലേ?

മൂന്ന്, താങ്കൾ ഇവിടെ Null Hypothesis, Research Hypothesis എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എഴുതി. (സൗകര്യത്തിന് H0, H1 എന്നുതന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ) Null Hypothesis-നോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം Alternate Hypothesis എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്, Research Hypothesis അല്ല, തെറ്റാണെങ്കിൽ അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞുതരുമല്ലൊ.

അതിവിടെ പ്രയോഗിയ്ക്കാനാവുമോ? പ്രയോഗിച്ചാൽ സൃഷ്ടിവാദത്തിനുള്ള തെളിവാകുമോ? താങ്കൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ലോജിക് തന്നെ തെറ്റാണ്.

ഇവിടെ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ സുസ്ഥിരമാണ് എന്ന H1 തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിയ്ക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടത് H0-ലാണ്, ശരിയാണ്. സുസ്ഥിരമല്ല എന്നത് തെളിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ജീവിവർഗ്ഗം മാറിയില്ല എന്നത് വേറെ വിഷയം. Worst case, എങ്ങിനെ പോയാലും H0 തെറ്റാണെന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ തെളിയൂ, H1 ശരിയാണെന്ന് തെളിയില്ല. Standard Research Methodology അങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്.

ഇനി തിരിച്ചാണ് കാര്യമെങ്കിലോ?

ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ സുസ്ഥിരമല്ല എന്ന H1 തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിയ്ക്കാൻ H0 പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്കൾ ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മറിച്ചും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന വാദം നിലനിൽക്കുന്നുമില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഈ നൾ ഹൈപോതെസിസ് വളരെ vague ആണ്, ഒട്ടും സ്പെസിഫിക് അല്ല. (ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പരിണമിയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു vague statement ആണിവിടെ H0)

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, Research Methodology ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യമായി താങ്കളെ സഹായിയ്ക്കുന്നില്ല. അത് ഇവിടെ applicable അല്ല, എന്നുമാത്രമല്ല, പ്രയോഗിച്ചാലും സൃഷ്ടിവാദത്തെ സഹായിയ്ക്കുകയുമില്ല.

നാല്, സൃഷ്ടിവാദത്തിലെ ശാസ്ത്രീയത വിശദീകരിക്കുന്ന ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു. താങ്കൾ തന്നെ എടുത്തുപറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം ഹെൻറി മോറിസിന്റെ സയന്റിഫിക് ക്രിയേഷനിസം എന്ന പുസ്തകമാണ്. അതൊരു യങ്ങ് എർത്ത് ക്രിയേഷനിസ്റ്റിന്റെ പുസ്തകവുമാണ്. യങ്ങ് എർത്ത് തിയറിയൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് എപ്പോഴേ തെളിയിയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്, എന്നിട്ടും അത് താങ്കൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെ ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്രയധികം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം നല്ലരീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് പരാമർശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

അത് താങ്കൾക്ക് തന്നെ സാധ്യമല്ലെന്നിരിയ്ക്കെ ഞാനെന്തിന് വിഷമിയ്ക്കണം?

അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ജീവികൾ സുസ്ഥിരമാണെന്നുതന്നെ വന്നാലും അത് സൃഷ്ടിവാദത്തിനുള്ള തെളിവാകുന്നതെങ്ങിനെ? നാം നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ നിലവിലുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും പുതുതായി ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ടിയ്ക്കുള്ള തെളിവാകുമോ?


സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആധാരം സൃഷ്ടിയാണ്. ഒരു പ്രപഞ്ചാതീതശക്തി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നാം ഇക്കാണുന്ന എല്ലാം. സുസ്ഥിരത എന്നത് അതിന്റെ ഒരു derived attribute മാത്രമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായതിനാൽ അവ സുസ്ഥിരമാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഈ derived attribute വെച്ച് ആധാരത്തിലേയ്ക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തെക്കോട്ട് നടന്നാൽ ബസ്സ്റ്റോപ്പിലെത്താം, പക്ഷെ ബസ്സ്റ്റോപ്പിൽ എന്നെ കണ്ടു എന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്നതിന് തെളിവല്ല. (ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്, ഉദാഹരണത്തിൽ ചർച്ച വേണമെന്നില്ല)


സൃഷ്ടിവാദത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഈ പോസ്റ്റിൽ (meaning, Hussain's postഒരു കമന്റാണ് ചുവടെ.

"സൃഷ്ടിവാദത്തിലെ എല്ലാ വീക്ഷണങ്ങളും ടെസ്റ്റബ്ല് ആണെന്ന് ആരും വാദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ"

എല്ലാം ടെസ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് തെളിയിയ്ക്കേണ്ട, കുറഞ്ഞപക്ഷം സൃഷ്ടിയെങ്കിലും? അതിനും സാധ്യത താങ്കൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.

പക്ഷെ താങ്കളുടെ മുൻകമന്റുകൾ അങ്ങിനെയൊരു വാദം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല എന്ന പ്രതീതി അല്ല നൽകുന്നത് എന്നുകൂടി പറയട്ടെ.

ഇനി, FYI,

താങ്കളുടെ തന്നെ ഉത്തരങ്ങളാണ്. എന്നെ പോസ്റ്റ് എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വാദഗതികളിൽ പ്രധാനം ഇവയാണ്.

Firstly, there are a lot things in detail about creationism.
Secondly, There are clear timelines.
Thirdly, there is clear methodology.
Fourthly, there are clear explanations.
Fifthly, there are a number of observations that are testable.

പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുക, താങ്കൾ എഴുതിയ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രകാരം testable ആയ ധാരാളം നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ. ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, അതുതന്നെ സൃഷ്ടിവാദവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതുമല്ല.


ഇനി, ഞാനെഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി. (താങ്കളുടെ പ്രതികരണം "എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് താങ്കൾ എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കി?" എന്നായിരുന്നു)

1. സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് മനസ് വെയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് നേരത്തെ അതിന് തീരുമാനമെടുത്തിരിയ്ക്കണം.

2. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ് സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നത് സ്രഷ്ടാവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. (ഒരു പ്രത്യേകസാധനം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇല്ല, കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലൊ) പ്രപഞ്ചം ആകെമൊത്തം എടുത്താലും ഇഴജന്തുക്കൾ പോലൊരു broad category എടുത്താലും കഥ ഇതുതന്നെ.

3. സൃഷ്ടികൾ എങ്ങിനെയാണ് ഉണ്ടായിവരേണ്ടത് എന്നത് സ്രഷ്ടാവാണ് തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് മിക്ക വസ്തുക്കളും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അൽപം ഭേദഗതി ഉണ്ട്, മണ്ണ് കുഴച്ചാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്.

4. ഓരോ വസ്തുവും എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നത് സ്രഷ്ടാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ഒരു പ്രത്യേകജീവിവർഗ്ഗം എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ (തലമുറകളായി) ജീവിയ്ക്കും എന്നത് സ്രഷ്ടാവ് തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകണം, എപ്പോൾ വംശം ഇല്ലാതാകണം എന്നതൊക്കെ സ്രഷ്ടാവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്. ഏത് ഗ്രഹം, ഏത് നക്ഷത്രം എന്നുവരെ നിലനിൽക്കണം എന്നതും സ്രഷ്ടാവ് തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതാണ്.

ഇനി താങ്കൾ പറയേണ്ടതാണ്, എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു.
 
==============================================
 
എന്റെ ഈ കമന്റ്‌ ഇതുവരെ പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്ത്‌ കണ്ടിട്ടില്ല. വിട്ടുപോകേണ്ട എന്നുകരുതി ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച (ജനുവരി 7) ഒരു റിമൈൻഡർ ഇടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവസ്ഥയ്ക്ക്‌ മാറ്റമൊന്നുമില്ല.


ബ്ലോഗിൽ സാധാരണയായി ഒരു കമന്റ്‌ പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലോഗുടമയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ കമന്റുകളിലെ അസഭ്യമോ വിഷയം മനപൂർവ്വം മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമോ ആയിരിയ്ക്കും.
എന്റെ കമന്റിൽ അത്തരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിയ്ക്ക്‌ തോന്നുന്നില്ല.

ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും മറ്റൊരാൾ ഇട്ട മാന്യമായ കമന്റ്‌ പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്യുക എന്നതാണ്‌ മാന്യമായ നടപടി. ഉത്തരം ഇപ്പോൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, സമയമെടുത്ത്‌ എഴുതിയാൽ മതി, എഴുതിയില്ലെങ്കിലും എനിയ്ക്ക്‌ പ്രത്യേകിച്ച്‌ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലതാനും. പക്ഷെ അത്‌ കമന്റ്‌ റിലീസ്‌ ചെയ്യാതിരിയ്ക്കുന്നതിന്‌ (within a reasonable span of time) ന്യായീകരണമല്ല.

ചിലപ്പോൾ തിരക്ക്‌ മൂലം സ്വന്തം ബ്ലോഗ്‌ ശ്രദ്ധിയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ വന്നേയ്ക്കാം. ഹുസൈൻ അത്രയ്ക്ക്‌ തിരക്കിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സത്യാന്വേഷിയുടെ ബ്ലോഗിൽ സജീവമായിത്തന്നെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്‌, തന്റെ ബ്ലോഗിൽത്തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷം കമന്റുകൾ റിലീസ്‌ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്‌.

എന്റെ കമന്റ്‌ റിലീസ്‌ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്‌ എന്നത്‌ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ന്യായമായ ഒരു ആവശ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. അതിന്‌ ഹുസൈൻ മറുപടി പറയുകയോ മിണ്ടാതിരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്തോട്ടെ, അതെന്റെ വിഷയമല്ല.


Before I finish.....
ഇത്‌ ശ്രീ ഹുസൈനെ വ്യക്തിപരമായി കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, മറിച്ച്‌ എന്നെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്‌. ഒരു മറുപടി നൽകാതെ മാറിനിന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതാനും ഭാവിയിൽ ഹുസൈന്റെ തന്നെ ബ്ലോഗിൽ ചർച്ചകൾക്ക്‌ (ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ) തടസമുണ്ടാകാതിരിയ്ക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം.

വ്യക്തികളെ സംബന്ധിയ്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എഴുതാൻ എനിയ്ക്ക്‌ വലിയ താൽപര്യമില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ്‌. ക്ഷമിയ്ക്കൂ

77 comments:

അപ്പൂട്ടൻ said...

അവ എന്ന് വെളിച്ചം കാണും? അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അവയ്ക്കുണ്ടായാൽ പിന്നെ എനിയ്ക്ക്‌ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല!!

സന്തോഷ്‌ said...

ചിലര്‍ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം തീരെ ഇല്ലാതെ പെരുമാറും. നല്ല രീതിയില്‍ നടക്കുന്ന പല ചര്‍ച്ചകളും വഴി തെറ്റുവാന്‍ കാരണം ആകുന്നതു ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ ആണ്.

Calvin H said...

തെളിമയുള്ള ശക്തമായ പോയിന്റുകൾ...

കാവലാന്‍ said...

ബഹുഃ ഹുസൈനുമായി സംവദിക്കുന്ന മിക്കവര്‍ക്കും അടിസ്ഥാന വിവരമില്ലാത്തവരും, ആറാംക്ലാസ് ശാസ്ത്ര നിലവാരമുള്ളവരും എന്തിനേറെ പറയുന്നു 'കോമ' എന്തിനാണെന്നു പോലും അറിയാത്തവരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശ വാദം .അതിനിടയ്ക്ക് അല്പം വിവേചനശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഹുസൈന്‍ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പൂട്ടനെ. പിന്നെയും അപ്പൂട്ടന്‍റെ കമന്‍റിനു മോഡറേഷന്‍ ഡസ്കില്‍ ചത്തു കിടക്കുകയും,സത്യാന്വേഷിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ അദ്ധേഹം മേല്പറഞ്ഞതരക്കാരുമായി നിരന്തര സംവാദം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ , എനിക്കു തോന്നുന്നത് ഹുസൈന്‍റെ നിലവാരത്തില്‍ തന്നെ കാര്യമായ പരിണാമം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.

bright said...

well said...Let's see what excuse Hussain can come up with.

bright said...

track

Salim PM said...

ഹുസൈന്‍ സാഹിബ് ഇപ്പോള്‍ പണ്ടത്തെ ഹുസൈന്‍ സാഹിബല്ല. അദ്ദേഹം 'ഉയര്‍ന്നുയര്‍ന്ന്' സി.കെ. ബാബുവിനെറെ നിലവാരത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ കാണുന്ന കമന്‍റുകള്‍ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വി ബി എന്‍ said...

ഞാന്‍ ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റില്‍ ഇട്ട കമന്റിനു സാധൂകരണമാവുകയാണ് അപ്പൂട്ടന്റെ പോസ്റ്റ്‌.

[[[[ഒരു പോസ്റ്റ്‌ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കമന്റില്‍ വരുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരം പറയാതെ അടുത്ത പോസ്റ്റ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പറയുന്നു എല്ലാവരും നിഷ്പ്രഭരായി, അവരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ. എന്നാല്‍ ബ്ലോഗും കമന്റുകളും വായിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്‌ (ചിയര്‍ ഗേള്‍സിനല്ല!) നേരെ തിരിച്ചാണ് തോന്നുന്നത്. അതായതു താങ്കള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ചോദ്യങ്ങളില്‍നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നതായി. താങ്കള്‍ ഇതിനു പറയുന്ന മറുപടി അവര്‍ക്ക് വിവരക്കുറവ് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിനു മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലാണ്‌! പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വിനയപൂര്‍വ്വം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തുന്നു.]]]]]

ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഒരേ കാര്യത്തിനു പല നിര്‍വചനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുകയാണ്. സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് നിര്‍വചനങ്ങള്‍ ...

നിര്‍വചനങ്ങള്‍ക്കു വരെ പരിണാമം വരുന്നു.. എന്നിട്ടും പരിണാമം ഇല്ലാ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് :)

അപ്പൂട്ടന്‍ - നല്ല പരിശ്രമം... തുടരുക...

വി ബി എന്‍ said...

tracking

kaalidaasan said...

അപ്പൂട്ടന്‍,

താങ്കള്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം ​ ഹുസൈന്‍ തരും എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. ഉത്തരം തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു Delusion ല്‍ ആണദ്ദേഹം.

ഹുസൈന്റെ മാസ്റ്റര്‍ പീസ് പരിണാമമാണ്. പക്ഷെ അത് ഞാനോ താങ്കളോ മനസിലാക്കിയ Darwin ന്റെ Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിണാമാമല്ല. ഹുസൈന്‍ സ്വന്തമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു വികല Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

ഈ പോസ്റ്റിലെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഹുസൈന്‍ സാബും അപ്പൂട്ടനും മാത്രം സംവദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഗുണകരമാവും.. മറ്റുള്ളവര്‍ (track) ചെയ്യുകയുമാവാം.. അതുമാത്രം..

കാളിദാസനെ പോലുള്ളവര്‍ വന്നു ചവറുകള്‍ തുപ്പാതിരുന്നാല്‍ ചര്‍ച്ച ആസ്വദനമാകും. ചര്‍ച്ച വഴിതെറ്റുകയുമില്ല... അതായിരിക്കും ആരോഗ്യകരവും... ഹുസൈന്‍ സാബ്‌ വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.. അപ്പോല്‍ ഞാന്‍ trackiii..

KP said...

In my opinion, expecting coherent and consistent replies from Husain on scientific creationism is too much as it is something way beyond his capabilities for the following reasons:

1) He knows only cherry picking, while anything scientific on creationism might require original thought.. So you are pushing him to territories unknown to him. Naturally he sidesteps such issues.

2) He doesn't have as much sources to rely on. On evolution, everything he needs is already there in US creationist websites. Morris's book is already written off by experts. He hope to survive by cherry picking from that (leaving out the "young earth aspect", by claiming that his holy book contains no timelines) but realizes that it will soon run into trouble.

3) He lacks the basic cognition skills to read and understand. 25 വർഷവും 3 പുസ്തകങ്ങൾക്കു ശേഷവും, basic definitions/concepts of evolution പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷികേണ്ട..

contd..

KP said...

So this process will only take its natural course - Husain might give some reply or rather എന്തെങ്കിലും എഴുതികൂട്ടി വെറുതെ നമ്പറിടുo, and then claim that it is all യുക്തിപരം and ശാസ്ത്രീയം.

I asked a set of questions on creationism specifically requesting him to provide answers based on scientific facts.

He came up a set of garbage without anything scientific in it.

I further pointed out the logical inconsistencies in his reply, with reference to his previous statements on human fossils, many a times (Appottan's blog, Husain's blog 1, Husain's blog 2). He doesn't seem to have understood even half of it..

contd..

KP said...

To make a long story short: കുറെ വീരവാദങ്ങൾകും, unsubstantiated claims ഇനും അപ്പുറം, ഹുസൈനിൽ നിന്നു ഒന്നും പ്രതീക്ഷികേണ്ട..

KP said...

Appoottan: Please release my comments..Thanks

Subair said...

അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ജീവികൾ സുസ്ഥിരമാണെന്നുതന്നെ വന്നാലും അത് സൃഷ്ടിവാദത്തിനുള്ള തെളിവാകുന്നതെങ്ങിനെ? നാം നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ നിലവിലുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും പുതുതായി ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ടിയ്ക്കുള്ള തെളിവാകുമോ?
.....
സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആധാരം സൃഷ്ടിയാണ്. ഒരു പ്രപഞ്ചാതീതശക്തി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നാം ഇക്കാണുന്ന എല്ലാം. സുസ്ഥിരത എന്നത് അതിന്റെ ഒരു derived attribute മാത്രമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായതിനാൽ അവ സുസ്ഥിരമാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഈ derived attribute വെച്ച് ആധാരത്തിലേയ്ക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തെക്കോട്ട് നടന്നാൽ ബസ്സ്റ്റോപ്പിലെത്താം, പക്ഷെ ബസ്സ്റ്റോപ്പിൽ എന്നെ കണ്ടു എന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്നതിന് തെളിവല്ല. (ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്, ഉദാഹരണത്തിൽ ചർച്ച വേണമെന്നില്ല
================


അപ്പുട്ടന്‍, ഒരു ചര്‍ച്ചയില്‍ , ഇരു വിഭാഗവും പരസ്പരം വാദങ്ങള്‍ മനസ്സിലക്കല്‍ വളരെ പ്രധാനമാണ്.

അപ്പുട്ടന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് സൃഷ്‌ടി പരീക്ഷണാത്മകമാണൊ എന്നാണ്. മുമ്പൊരിക്കല്‍ ഞാന്‍, സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ അങ്ങിനെ വാദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ അപ്പുട്ടന്‍ പറഞ്ഞത് ‍, ഹുസൈന്‍ അത് അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഹുസൈന്‍ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതായി ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല.

ഇനി ഇത് സൃഷ്‌ടി വാദത്തിന്‍റെ മാത്രം പ്രശനമല്ല, പരിണാമവാദവും ഇങ്ങനെതെന്നെയാണ്. പരിനാമാവാദത്ത്തിന്റെ ആധാരം ഒരു ജീവജാതി പരിണമിച്ച് മറ്റൊരു ജീവാ ജാതി ഉണ്ടാകും എന്നാണല്ലോ(ബ്രൈറ്റ്‌ കേറി ഇവിടെ ഉടക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു )എന്നാല്‍ ഇത് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

സ്ഥൂലപരിണാമം പരീക്ഷനാതമാകമാണ് എന്ന് ഒരു പരിണാമാവാദിയും പറഞ്ഞതായി ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല (ഇതി കാല്‍ പോപ്പര്‍ പറയാതെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ).

ഞാന്‍ നേരെത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടലില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ചില ജീവികള്‍ കരയിലേക്ക് കുടിയേറിയെന്നും അപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് കരയില്‍ ജീവിക്കാനുള്ള സവിശേഷതകള്‍ താനേ കൈവന്നു എന്നും, അവ പക്ഷികളും ഉരഗങ്ങളും സസ്തനികളും ഒക്കെയായിയെന്നും, പിന്നീട് കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ചില സസ്തനികള്‍ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക്‌ തെന്നെ പോയപ്പോള്‍ അവര്‍ തിമിഗലങ്ങളായി പരിണമിച്ച് എന്നും ആണ് പരിണാമവാദം പറയുന്നത്. ഇത് പരീക്ഷനാത്മകമാണോ എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ജാക്ക് പറഞ്ഞത് അതിന് തെളിവുകള്‍ ഉണ്ട് എന്നാണ്, ജാക്ക് കൊണ്ട് വന്ന തെളിവും താങ്കളുടെ ബസ്റ്റൊപ്‌ ഉദാ‍ഹാരണവും ആയി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കൂ?

മാത്രവുമല്ല മേല്പറഞ്ഞതിന് മുത്തശ്ശികഥയില്‍ നിന്നും എന്ത് വിത്യാസമാണ് താങ്കള്‍ കാണുന്നത്‌ ?

ഇനി പരിനാമാവാദികള്‍ക്കും സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ക്കും തങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കാം, അവയില്‍ ചിലത് പരീക്ഷനാതമാകവും ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ദിനോസരുകളും പക്ഷികളും തമ്മില്‍ ചില സാമ്യതകള്‍ അത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ചതാണ് എന്ന് വാദിക്കാം. ഈ-കോളി ബാക്ടീരിയ യെ ലബോറട്ടറിയില്‍ ഒരേ കണ്ടിഷനില്‍ കുറെ കാലം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ അല്ലറ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങള്‍ കണ്ടു, ഇതില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള ഏക കോശ ജീവികള്‍ ബഹുകോശ ജീവകളും അങ്ങിനെ അത്യന്തം സങ്കീര്‍ണമായ ഘടനകലുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവ ജാലങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ബസ്റൊപില്‍ അപ്പുട്ടനെ കണ്ടപ്പോള്‍, വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിയതാകും എന്ന് അനുമാനിച്ച പോലെ.

ഇനി പരിനാമാവാദതിലെ ഇത്തരത്തില്‍ പെട്ട പല അനുമാനങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്റീഫന്‍ ജയ്‌ഗൂല്‍ടിനു ചെരുപ്പിനോപ്പിച്ചു കാലു മുറിക്കേണ്ടി വന്നത്. അത് മണ്ടത്തരം ആണ് എന്നാണ്(ആ വാക്ക് തെന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് എന്നു എന്റെ ഓര്‍മ) ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ ഒരു യുക്തിവാദി എഴുതിയത്. ജീവതംതെന്നെ പരിണാമം വാദം പഠിപ്പിക്കാനും പഠിക്കാനും ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോര്‍ക്കണം.

അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്, പ[പരീക്ഷനാതമാകാമായ തെളിവുകള്‍ സൃഷ്‌ടി വാദത്തിനും, പരിണാമവാദത്തിനും സമര്‍പ്പിക്കാം, സൃഷ്ടിയപരിണാമമോ പരീക്ഷിക്കാന്‍‍ കഴിയില്ല എങ്കിലും.

Jack Rabbit said...

Subair said ..മാത്രവുമല്ല മേല്പറഞ്ഞതിന് (evolution of whales) മുത്തശ്ശികഥയില്‍ നിന്നും എന്ത് വിത്യാസമാണ് താങ്കള്‍ കാണുന്നത്‌ ?

Subair, Were you around all these days ?
I gave detailed replies here (one and two), you again come back (as usual) and say it sounds മുത്തശ്ശികഥ. Hussain replied for you for my second comment here where he told Scientific creationism by Morris has answer for all my questions. Did you read that and find those to your satisfaction ?

/JR

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ said...

tracking

bright said...

@Subair,

Regarding your complaint of'മുത്തശ്ശികഥ',just a quote from Richard Feynman


"... there are many reasons why you might not understand [an explanation of a scientific theory] ....... there is this possibility: after I tell you something, you just can't believe it. You can't accept it. You don't like it. A little screen comes down and you don't listen anymore. I'm going to describe to you how Nature is - and if you don't like it, that's going to get in the way of your understanding it. It's a problem that [scientists] have learned to deal with: They've learned to realize that whether they like a theory or they don't like a theory is not the essential question. Rather, it is whether or not the theory gives predictions that agree with experiment. It is not a question of whether a theory is philosophically delightful, or easy to understand, or perfectly reasonable from the point of view of common sense. [A scientific theory] describes Nature as absurd from the point of view of common sense. And it agrees fully with experiment. So I hope you can accept Nature as She is - absurd.''


- Richard P. Feynman

Jack Rabbit said...

What more can be expected from Hussain who is the biggest LIAR and FRAUD to hit malayalam blogs.

അപ്പൂട്ടൻ,
On one side, he isn't releasing your comments but on the other side, he is exploiting your nice nature to enhance his image.

See two instances...

[Hussain on Jan 7th]: അതിന് താങ്കള്‍ അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ളോഗില്‍ വീണ്ടും നല്‍കിയ dirty മറുപടികള്‍ നിലവാരമില്ലാത്തതിനാല്‍ അപ്പൂട്ടന്‍ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? എന്തൊരു standard‍!!]]

[KP]: Those DIRTY comments were a response to your dirty mentality (statement that cancer is less prevalent in Muslim world due to grace of their God). Many others like Santhosh also gave similar views there.

---------------------------------
[അപ്പൂട്ടൻ]:ശ്രീ ഹുസൈൻ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിലാണ്‌ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്‌, അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ്‌ ശരി. ആ ശരികളെ വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും തന്റേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇതിൽ എനിക്ക്‌ പരാതിയേതുമില്ല. സോഴ്സ്‌ എന്തായിരുന്നാലും വായിയ്ക്കാനും തനിയ്ക്ക്‌ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിയ്ക്കാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിയ്ക്കുന്നു.


[Hussain on Dec 30th]: "സോഴ്സ് എന്തായിരുന്നാലും വായിക്കാനും തനിക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു"എന്ന് എന്നെപ്പറ്റി അപ്പൂട്ടന്‍ എഴുതിയില്ലേ കാളിദാസാ? അതും മനസ്സിലായിക്കാണില്ല, അല്ലേ?

---------------------------------


/JR

Subair said...

Subair, Were you around all these days ?
I gave detailed replies here (one and two), you again come back (as usual) and say it sounds മുത്തശ്ശികഥ. Hussain replied for you for my second comment here where he told Scientific creationism by Morris has answer for all my questions. Did you read that and find those to your satisfaction ?
==========


പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് നേര്‍ക് നേരെ മറുപടി പറയുക ജാക്കിന്റെ ശീലമേ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ജാക്കിനെ തല്‍കാലം അവഗണിക്കുന്നു.

ബ്രൈറ്റ്‌,

പരിണാമവാദം തിയറി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പരിണാമ വാദികള്‍ പറയാറ്, ഏയ്‌ അല്ല അത് ഗുരുത്താകര്‍ഷണം പോലെ ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നാണ്.

പരിണാമ വാദം ഒരു തിയറിയാണ് എന്നും അവ പ്രവചനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു. പല പ്രവചനങ്ങളും തെറ്റിയുട്ടുണ്ട് എന്നും, അതിനനുസരിച്ച് തിയറി മാറ്റിയെഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു (പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയാകും എന്ന ഡാര്‍വിന്റെ സിദ്ധാന്തം പരിനമിച്ചതും, ഫോസിലുകള്‍ കിട്ടാതെ വന്നോപ്പോള്‍, പരിണാമ ചില സമയത്ത് വളരെ പെട്ടന്നായിരുന്നു വെന്ന ജയ്‌ ഗൂള്‍ഡിന്‍റെ "മണ്ടത്തരം" വും എല്ലാം ഉദാഹരണം).

ഏതായിരുന്നാലും അതോടൊപ്പം പരിണാമവാദ തിയറി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളും, അതിനാധാരമായ തെളിവുകളും, ആ തിയറിയെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണോ എന്നതാണ് പരിണാമ വാദികളും, സൃഷ്‌ടി വാദികളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ചര്‍ച്ച. ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗിലും മറ്റും ചര്‍ച്ചക്ക് വന്നതും തത്സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാന്‍ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ക്ക് ആധാരമായ തെളിവുകള്‍ ആ പറഞ്ഞ തിയറി തെളിയിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ് ഡാര്‍വിനിസത്തോട് അന്തമായ വിധേയത്തം ഇല്ലാത്ത ആരും പറയുകയില്ല.

Subair said...

ജാക്, താങ്കളുടെ വികാരവും ആവേശവും ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

പക്ഷെ, ഒരല്പ നേരത്തേക്ക് അല്‍പ നേരം വൈകാരികവും വ്യക്തിപരവും ആയ വ്യക്തിപരമായ കമ്മന്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കി, യുക്തിവാദം എന്നാ വാക്കിനെ അന്വര്‍ഥമാക്കി വിചാരപരമായ കമ്മന്റുകള്‍ ഇടാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

Ashiq said...

tracking

വി ബി എന്‍ said...

[[[[[ഈ പോസ്റ്റിലെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഹുസൈന്‍ സാബും അപ്പൂട്ടനും മാത്രം സംവദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഗുണകരമാവും.. മറ്റുള്ളവര്‍ (track) ചെയ്യുകയുമാവാം.. അതുമാത്രം..

കാളിദാസനെ പോലുള്ളവര്‍ വന്നു ചവറുകള്‍ തുപ്പാതിരുന്നാല്‍ ചര്‍ച്ച ആസ്വദനമാകും. ചര്‍ച്ച വഴിതെറ്റുകയുമില്ല... അതായിരിക്കും ആരോഗ്യകരവും... ഹുസൈന്‍ സാബ്‌ വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.. അപ്പോല്‍ ഞാന്‍ trackiii.]]]]]]

ഹുസൈന്‍ സാഹിബ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു വെച്ച കമന്റുകളാണ് മാഷേ ഇത്. അദ്ദേഹം ഇനി അഥവാ ഇതിനു ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ അദ്ധേഹത്തിനു വേണ്ട രീതിയില്‍ 'പാകപ്പെടുത്തി' എടുത്തിട്ട് മറുപടി പറയുന്നതാണ് അദ്ധേഹത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി. അല്ലാതെ അപ്പൂട്ടന്‍ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി കിട്ടും എന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല...

Jack Rabbit said...

Subair said ..പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് നേര്‍ക് നേരെ മറുപടി പറയുക ജാക്കിന്റെ ശീലമേ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ജാക്കിനെ തല്‍കാലം അവഗണിക്കുന്നു.

എല്ലാത്തവണ ഉത്തരമുട്ടുമ്പൊഴും സുബൈര്‍ ഇതു തന്നെ പറയാറുണ്ടു.

പക്ഷെ, ഒരല്പ നേരത്തേക്ക് അല്‍പ നേരം വൈകാരികവും വ്യക്തിപരവും ആയ വ്യക്തിപരമായ കമ്മന്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കി, യുക്തിവാദം എന്നാ വാക്കിനെ അന്വര്‍ഥമാക്കി വിചാരപരമായ കമ്മന്റുകള്‍ ഇടാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

I only copied Mr. Hussain's comments here. If you have some problem, tell Mr. Hussain to stop playing dirty games.

------------------------------

Steve Gould is a favorite of creationists

See his own words on that

Since we proposed punctuated equilibria to explain trends, it is infuriating to be quoted again and again by creationists—whether through design or stupidity, I do not know—as admitting that the fossil record includes no transitional forms. Transitional forms are generally lacking at the species level, but they are abundant between larger groups. Yet a pamphlet entitled "Harvard Scientists Agree Evolution Is a Hoax" states: "The facts of punctuated equilibrium which Gould and Eldredge…are forcing Darwinists to swallow fit the picture that Bryan insisted on, and which God has revealed to us in the Bible."

/JR

Subair said...

എല്ലാത്തവണ ഉത്തരമുട്ടുമ്പൊഴും സുബൈര്‍ ഇതു തന്നെ പറയാറുണ്ടു.
========


ആ ജാക്കിന്റെ "അതി കഠിനമായ" ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുംനില്‍ ഞാന്‍ ഉത്തരം മുട്ടി.ജാക്കിന് ഇപ്പോള്‍ സന്തോഷം ആയിക്കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.

Jack Rabbit said...

Subair,
I have asked this question before. Could you tell us which books on evolution have you read ?

This isn't same as asking how many books on creationism i have read.

Evolution is a well accepted theory and fact. It has 150 years of development after publication of Darwin's Origin of species. It is taught and researched in all well reputed universities world wide. 50% of Crafoord prize prizes (Nobel equivalent for biology) were given to evolutionary biologists. Their work was done even after modern evolutionary synthesis in 1930s-1940s.

This is as similar as discussing whether modern astronomy or modern chemistry is wrong and instead i should go and read books on astrology or alchemy.

Eugenie Scott has said this before,
First, don't bother defending evolution. Evolution is state of the art science, taught at every decent college and university in this country, including Brigham Young, Notre Dame, and Baylor. So why should you defend it? Tell your audience that there is plenty of information on evolution in the library, in university courses, and in scores of science journals. Creation "science" is the new kid on the block. Let's see if it fits the criteria of science, and secondly, if its claims and predictions stand up to scrutiny.

/JR

lymi..... said...

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ.....നിങ്ങള്‍ എന്താണ് വാദിക്കുന്നത്...! എന്തിനാണ് വാദിക്കുന്നത്. ?! ഈ തര്‍കം നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ ആയി സമൂഹം കേള്‍ക്കുന്നു. ഇനി ഇതില്‍ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായാല്‍ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനു എന്താണ് പ്രയോജനം. ...നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആവേശം കാണുമ്പോള്‍ മനുഷ്യ സമൂഹം ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്രബഞ്ഞതിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെ എന്നറിയാത്തത് ആണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു.....വല്ലാത്ത കഷ്ടം.

Jack Rabbit said...

Let us see whether theory of evolution is useless, without practical application or not ?


/JR

Aneesh (Surfer) said...

Tracking

അപ്പൂട്ടൻ said...

സുബൈർ,
സൃഷ്ടി പരീക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്ന് എനിയ്ക്കും അറിയാവുന്നതാണ്‌. എന്റെ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ അത്‌ വിശദമായി എഴുതിയിരുന്നതാണല്ലൊ. എന്തുകൊണ്ട്‌ സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിയ്ക്കാനാവില്ല എന്നതും ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയതാണ്‌. അതേക്കുറിച്ച്‌ തന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഹുസൈൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ നോക്കൂ.

ഹുസൈന്റെ വാദപ്രകാരം സൃഷ്ടിവാദം പരീക്ഷണാത്മകമാണ്‌, കൃത്യമായ മെഥഡോളജിയുണ്ട്‌, ടൈംലൈൻസ്‌ കൃത്യമായി അറിയാം, പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്‌, പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തേക്കാളധികം വിശദീകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ ലഭ്യമാണ്‌. അതൊക്കെ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നിഷേധമല്ല, മറിച്ച്‌ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക്‌ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളാണ്‌ എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. അതേക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രാഥമികനിലവാരത്തിലുള്ളവയാണെന്നാണ്‌ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്‌. കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുമായിരിക്കെ ഒരു end-to-end explanation ഉണ്ടെന്നാണല്ലൊ നാം മനസിലാക്കേണ്ടത്‌, (of course, leaving aside a few unknowns).

അപ്പൂട്ടൻ said...

ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അദ്ദേഹം തന്നിട്ടില്ല. സുസ്ഥിരത എന്നത്‌ ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നതാണ്‌. പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിയ്ക്കാൻ ഒരു ലാബ്‌ സെറ്റപ്‌ ചെയ്യാൻ ഏത്‌ ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാധിയ്ക്കും എന്ന മറുപടിയാണ്‌ അദ്ദേഹം തന്നത്‌. എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റ്‌ എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കമന്റ്‌ മാത്രമാണ്‌ ഞാനവിടെ ഇട്ടത്‌. സുസ്ഥിരതയ്ക്കായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നനിലയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയത്‌ പരിണാമത്തെ പഠിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം. എന്ത്‌ പരീക്ഷണാത്മകതയാണത്‌?

പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആധാരഘടകം പരിണാമം തന്നെയാണ്‌. അത്‌ പലരീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌, അത്‌ സംഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കളും അംഗീകരിക്കുന്നതായാണ്‌ ഞാൻ മനസിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്‌. പിന്നെ വരുന്നത്‌ സ്പീസിയേഷനാണ്‌. സ്പീഷീസ്‌ ഫോർമേഷൻ നാം പഠിയ്ക്കുന്നത്‌ അത്‌ സംഭവിച്ചതിനുശേഷമാണ്‌. കണ്മുന്നിൽ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറുന്നത്‌ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ തൽക്കാലം നിർവ്വാഹമില്ല (ജീവികളുടെ ബാഹ്യരൂപത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ mating preference-ലൊ വരുന്ന മാറ്റം ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ്‌ ആയി താങ്കൾ കാണുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്‌ ഞാനിതെഴുതുന്നത്‌). പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത്‌ മുൻപ്‌ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിക്കുക എന്നതാണ്‌. പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾക്കനുസൃതമായിത്തന്നെയാണ്‌ ലഭ്യമായ തെളിവുകളും. വിശദാംശങ്ങളിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാം, കാലഗണനയിൽ അൽപാൽപം വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടേയ്ക്കാം, എങ്ങിനെയെല്ലാം പരിണാമം സംഭവിയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ മുഴുവനായും അറിവുണ്ടാകണമെന്നുമില്ല, നാമിതുവരെ അറിയാത്ത ഘടകങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കണ്ടെത്തുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ സംഭവിച്ചതെന്ത്‌ എന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ വലിയ സംശയം ഉള്ളതായി അറിവില്ല.

അപ്പൂട്ടൻ said...

lymi,
സത്യത്തിൽ എനിയ്ക്കും വലിയ താൽപര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ യുക്തിവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച്‌ നടക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കാറുമില്ല. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചില ചർച്ചകളിൽ ഇടപെടാറുണ്ട്‌, ചുരുക്കം അവസരങ്ങളിൽ അവയിലെ ചില നിഗമനങ്ങൾ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ എഴുതാറുണ്ട്‌, അത്രമാത്രം.

ആരും പ്രതികരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അതുതന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും താങ്കൾ കണ്ടുകാണുമല്ലൊ. ആർക്കും ഇതുവരെ തന്റെ ഖണ്ഡനത്തെ എതിർക്കാനായില്ല എന്ന് ശ്രീ ഹുസൈനും പറയുന്നു.

അപ്പോൾ എന്തുവേണം? എഴുതണോ വേണ്ടയോ? അദ്ദേഹം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഞാൻ കുറച്ച്‌ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചു, അത്രയേയുള്ളൂ. ഇതിന്‌ മറുപടി കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന നിർബന്ധമോ സംവാദത്തിൽ വിജയിച്ചേതീരൂ എന്ന വാശിയോ എനിക്കില്ല.

Subair said...

സൃഷ്‌ടി പരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് പരിണാമവും പരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു - അത് താങ്കള്‍ അന്കീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിണാമ വാദത്തിലെ പരിണാമം പരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നത് പരിണാമ വാദം അശാസ്ത്രീയമാക്കുന്നുണ്ടോ ?


പിന്നെ, പ്രീക്ഷനാത്മകയിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷ്മ പരിണാമം മാത്രമാണ് (ഏക കോശ ജീവികളില്‍ നടക്കുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും, ഒരേ ജീവിയില്‍ തെന്നെ നിറത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങകും മറ്റും ഉദാഹരണങ്ങള്‍) ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും എന്ന് സൃഷ്ടിവാടികളും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നാണ് ഇന്ന് നില നിലല്‍ക്കുന്ന മനുഷ്യനടക്കം ഉള്ള അതി സങ്കീര്‍ണമായജീവി വര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത് എന്ന നിഗമനം, താങ്കളുടെ തന്നെ ബസ്റ്റ്‌ സ്റ്റോപ്പ്‌ ഉദാഹരണതെക്കാള്‍ താഴെയാണ്.

ഇനി ജീവിജാതികള്‍ സുസ്ഥിരമാണ് എന്നത്തിന്റെ പരീക്ഷനാതമാകാത്മകത. ജീവ ജാതികളുടെ ഡി എന്‍ യെ യില്‍ പ്രയോജനപ്രടമായ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ താനേ വരുംമെന്നും എങ്ങിനെ തികച്ചും വിത്യസ്തമായ ഒരു ജീവി വര്‍ഗം ഉടലെടുക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ പരിണാമ വാദികള്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍, അങ്ങെനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് തെളിവ് നല്‍കുന്നു വെങ്കില്‍, സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ക്ക് അത് തങ്ങളുടെ വാദത്തിന് തെളിവായി അവതരിപ്പിക്കാം. അയു പരീക്ഷണം നടത്തി എന്നതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം.

മറ്റൊന്ന്, ആധുനിക പരീക്ഷനാശാലയില്‍, കൃത്രിമമായി നിരന്തരം മ്യൂട്ടേഷന്‍ നടത്തിയിട്ട് പോലും, തികച്ചും വിത്യസ്തമായ ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തെയും ലാബില്‍ സൃഷിടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണു ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്കില്‍ പിന്നെ തികച്ചും വ്യവസ്ഥാപിതവും അസൂത്രിതവുമായി സൃശുടിച്ചതെന്ന് തോന്നുകയെന്കിലും ചെയ്യുന്ന ദശലക്ഷക്കനനക്കിനു വൈവിധ്യമാര്‍ന്നാ ജീവി വര്‍ഗങ്ങള്‍ യാദൃശ്ചികമായിട്ടുണ്ടായതാണ് എന്ന് വാദിക്കാന്‍ തെളിവുകള്‍ പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്.

അപ്പൂട്ടൻ said...

സുബൈർ,
തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി തർക്കിക്കരുതേ, ദയവായി.

ഞാൻ എഴുതിയത്‌...
പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആധാരഘടകം പരിണാമം തന്നെയാണ്‌. അത്‌ പലരീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌

താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചത്‌...
സൃഷ്‌ടി പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്‌ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്‌ പരിണാമവും പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു - അത്‌ താങ്കൾ അങ്കീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിണാമ വാദത്തിലെ പരിണാമം പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത്‌ പരിണാമ വാദം അശാസ്ത്രീയമാക്കുന്നുണ്ടോ?

സ്പീസിയേഷൻ, താങ്കളുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ, കണ്മുന്നിൽ കാണിച്ചുതരാനാവില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു.

മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തിയാലുടനെ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറും എന്ന് താങ്കൾ എവിടെനിന്നാണ്‌ പഠിച്ചത്‌? അങ്ങിനെ ഒരു പുതിയ ജീവിയെ ഉണ്ടാക്കിക്കളയാം എന്ന് കരുതിയാണ്‌ ആരെങ്കിലും പരിണാമപരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്ന് എന്റെ അറിവിലില്ല. പരിണാമം അറിയുന്ന ആരും അത്തരമൊരു claim മുന്നോട്ട്‌ വെയ്ക്കില്ല. ഈ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്‌ സൃഷ്ടിവാദികളിൽ നിന്നുതന്നെയാണ്‌. അത്തരമൊരു കൺക്ലൂഷൻ വെച്ച്‌ പരീക്ഷണങ്ങളെ വിലയിരുത്താനാണ്‌ താങ്കളും ശ്രമിക്കുന്നത്‌.

അഥവാ അങ്ങിനെയാരെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽത്തന്നെ ആ പരീക്ഷണം ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽപ്പോലും exact cause നമുക്ക്‌ reproduce ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നേ വരുന്നുള്ളു. പ്രകൃതിയുടെ വഴികൾ നമ്മുടേതിനേക്കാൾ ശക്തമാണെന്നത്‌ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ്‌. വെറും ലാബ്‌ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലല്ലൊ പ്രകൃതിയുടേത്‌.

അപ്പൂട്ടൻ said...

സ്ഥൂലപരിണാമം എന്നാൽ എന്താണ്‌ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌? പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറാത്ത ഏതൊന്നും താങ്കൾക്ക്‌ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്തേണ്ടിവരും. നിറം മാറുന്നതോ സെൽ വോള്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതോ ചെറിയൊരു മാറ്റമൊന്നുമല്ല സുബൈർ. എന്നുമാത്രമല്ല, സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വരെ മാറിയ ഉദാഹരണങ്ങളും കാണിയ്ക്കാനാവും. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയവശം അറിയാതെതന്നെ, പണ്ടുമുതൽക്കേ, മനുഷ്യൻ ഇത്‌ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്‌. Domestication and Hybridization are good examples, and pretty much against the stability which creationists are talking about.

പരിണാമം പഠിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്‌ ബസ്‌സ്റ്റോപ്പിൽ എത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വഴിയാണ്‌, ആ വഴിയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്നാണ്‌. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങ്‌ പോയിന്റ്‌ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ല, ബസ്‌സ്റ്റോപ്പാണ്‌ അന്തിമം എന്ന് കരുതുന്നുമില്ല.

ഈ വ്യത്യാസം താങ്കൾക്ക്‌ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ക്ഷമിക്കൂ, ഞാൻ നിസഹായനാണ്‌.

Subair said...

അപ്പുട്ടന്‍, പരിണാമം പരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്ഥൂല പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചാണ്, സൂക്ഷ്മ പരിണാമം സൃഷ്‌ടി വാദികളും അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു തര്‍ക്ക വിഷയമല്ല. സൂക്ഷ്മ പരിണാമത്തില്‍ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ജീവികളുടെ ഡി എന്‍ യെ മുമ്പേതെന്നെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പരിത സ്ഥിതിക്കനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ്. മിക്കവാറും ഉദാഹരണങ്ങളില്‍ ഡി എന്‍ യില്‍ തുതായി വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും തെന്നെ ചേര്‍ക്കപ്പെടുന്നില്ല.

സ്ഥൂല പരിണാമം അഥവാ ഒരു ജീവിവര്‍ഗം പരിണമിച്ചു തികച്ചും വിത്യസ്തമായ മറ്റൊ ജീവി വര്‍ഗം ആകണമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ അവയുടെ ഡി എന്‍ യെ യില്‍ പുതുതായി വിവരങ്ങള്‍ വരണം. മ്യൂട്ടേഷന്‍ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്‍ യില്‍ ആകസ്മികമായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്, അത്യന്തം സങ്കീര്‍ണവും വ്യവസ്ഥാപിതവും ആയ (ഇനിയും നമ്മുക്ക് അവ പൂര്‍ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ പെറ്റിയിട്ടില്ല എന്നോര്‍ക്കുക) ഈ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ത്തില്‍ യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളില്‍ പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ചെമ്പരത്തിയും, പൂമ്പാറ്റയും, ആനയും, പൂച്ചയും, മനുഷ്യനും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്‌ എന്നതിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ വളരെ അപര്യാപ്തമാണ്, എന്‍റെ ബുദ്ധിയെ ഏതായാലും തൃപ്തിപ്പെടുതുന്നില്ല.

പ്രയോചനപ്രദമായ മ്യൂട്ടേഷന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിണാമ വാദികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങള്‍ പോലും തുലോം വിരളമാണ്. എങ്കില്‍ പിന്നെ ദശ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിത്യസ്ത ജീവി ജാലങ്ങള്‍ ഈ യാദൃശ്ചിക രീതിയില്‍ ഉടലെടുക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ്.

താന്കള്‍ പറഞ്ഞു, മ്യൂട്ടേഷന്‍ മാത്രം പോരാ പുതിയ ഒരു ജീവി വര്‍ഗം ഉണ്ടാകാന്‍ എന്ന്, അപ്പുട്ടന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം അവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സമയവും വേണമെന്നാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കില്‍, ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തിന് ഏതെന്കിലും രൂപപരമായോ , ശാരീരികമായോ മറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നതിനിടക്ക് ‍ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയ അസംഖ്യം ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ടാകണം. ഉദാഹരണമായി മ്യൂട്ടെഷനിലൂടെ ഒരു ഉരഗം താനേ ഒരു പറവയാകുന്നത് സങ്ങല്‍പ്പിച്ചു നോക്കൂ. ഒരു പറവക്ക് പറക്കാന്‍ ചിറക് മാത്രം പോര, മറിച്ചു അവയുടെ ശരീരരതിന്റെ രൂപവും ഉള്ളു പൊള്ളയായ എല്ലുകളും മറ്റും വേണം എന്നാണ് ഞാന്‍ വായിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല ഇത്തരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങളും പ്രയോചനപ്രദമായിരിക്കുകയും വേണം, ഉദാഹരണമായി കരയില്‍ ഉരഗത്തിന് ചിറക് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത്, അവക്ക് പരിണാമപരമായ ഗുനമുണ്ടാകില്ല, അതുകൊണ്ട് തെന്നെ പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണം വിപരീത ദിശയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു അത്തരം "ചിറകുകളെ" തിരസ്കരിക്കുകയെ ഉള്ളൂ.

അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇന്നുള്ള മൊത്തം ജീവി വര്‍ഗതെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാണണം അത്തരത്തില്‍ അര്‍ദ്ധ അവവങ്ങളും മറ്റുമുള്ള അര്‍ദ്ധ ജീവികള്‍. ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള ഫോസിലുകള്‍ ഉണ്ടാകും, പിന്നീട് കണ്ടെത്തും എന്ന് തെന്നെയായിരുന്നു ഡാര്‍വിനും വീചാരിചിരുന്നത്. പക്ഷെ നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ലഭ്യമായ മൊത്തം ഫോസിളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികാമായി പോലും ഇത്തരം ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഇല്ല. ഇത് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞക രീതിയില്‍ പതുക്കെയുള്ള ഒരു മാറ്റം നടന്നിട്ടില്ല എന്നതിനെല്ലേ തെളിവാകുക.

Cambrian explosion നെ ക്കുറിച്ച് വായിച്ചു, ഇത് പരിനാമാതെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പരിണാമത്തിതിരെയെല്ലേ തെളിവാകുക.

പരിണാമം ജീവിവര്‍ങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീക്ഷണം എന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വിയോചിപ്പില്ല, എന്നാല്‍ അതൊരു തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ സത്യമാണ് എന്ന അവകാശവാദത്തെ ഞാന്‍ എതിര്‍ക്കുന്നു.
ഞാന്‍ ഒരു ദൈവ വിസ്വാസിയായിരുന്നില്ലഎങ്കിലും പരിനാമാത്തെക്കുറിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുകളില്‍ കൊടുത്തത് തെന്നെയായിരിക്കും.

KP said...

It is a bit off-topic here:

History repeats again

ഒടുവിൽ comment box അടച്ചു സത്യാന്വേഷിയും ഹുസൈനെ ഒളിച്ചോടാൻ സഹായിച്ചു..PS: In a tactical move,സത്യാന്വേഷി waited till Husain posts his replies and disabled new comments (unfortunately for him, some of JR's and my replies got published by the time Husain finished his garbage). Even സത്യാന്വേഷി couldn't stand Husain's arguments being shred to smithereens by many.

KP said...

This too might be off-topic, but might be of interest to many..

Husain admits what his opponents say about Natural Selection is the പ്രചാരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണ തത്വം.

Now this clearly implies that Husain's definition is PSEUDOSCIENCE. All his tall claims of refutation etc. goes to the drain along with it.

Subair said...

കെ പി, താങ്കള്‍ക്ക് ജാക്കിനെ അറിയുമോ?

ജാക്കും താങ്കളും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താകും മിക്കവാറും കമ്മന്റുകള്‍ ഇടാറ്. രണ്ടു പേരും ഇംഗ്ലീഷില്‍, ഏകദേശം ഒരേ ശൈലിയില്‍ എഴുതുന്നു. നേരിട്ട് അറിയില്ല എങ്കില്‍ പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്നായിരിക്കും, കാരണം രണ്ടു പേരും തമ്മില്‍ നല്ല പൊരുത്തം ഉണ്ട്.

സത്യാന്വേഷി said...

കെ പി സാര്‍,
പോസ്റ്റിലെ വിഷയത്തില്‍ നിന്ന് കമന്റുകള്‍ പോവുമ്പോള്‍ കമന്റ് അടക്കുന്നത് അപ്പൂട്ടനുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അതില്‍ 412കമന്റുകളായി. ഇനി നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിലാവാമല്ലോ! അതിനു വല്ല തടസ്സോമുണ്ടോ? ഹുസൈന്‍ മറുപടി പറയില്ലെന്ന പ്രചാരണം വേണ്ട.
അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതു കേട്ടല്ലോ?
"കാളിദാസന്‍, ജാക്ക്, മി, ബ്രൈറ്റ് തുടങ്ങിയവരുടെ ഏത് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കാത്തതെന്ന് കെ.പി. വ്യക്തമാക്കുമോ? വെറുതെ തട്ടിവിട്ടതുകൊണ്ടായോ? ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കു. (അഥവാ വല്ലതും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മറുപടിതരാം."

KP said...

Thanks Subair..

I will try to find him..You don't worry..

As you have shown your worth many a times in these debates (remember, you couldn't even clarify whether a change in human cranial capacity from 600cc to 1500cc constitutes only a small change), you may as well look for such similarities and make such spineless innuendos..

Hats off to you..again..

KP said...

I do not want to argue the merits of Husain's statement "കാളിദാസന്‍, ജാക്ക്, മി, ബ്രൈറ്റ് തുടങ്ങിയവരുടെ ഏത് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കാത്തതെന്ന് കെ.പി. വ്യക്തമാക്കുമോ?" with people like സത്യാന്വേഷി, Subair etc. So here is a short answer..

Mr. Husain might have as well given മറുപടി as per his own style defined below

മറുപടി/ഖണ്ഡനം=എന്തെങ്കിലും എഴുതികൂട്ടി വെറുതെ നമ്പറിടുക, and then claim that it is all യുക്തിപരം and ശാസ്ത്രീയം. This has to be then followed by ample usage of words like വിഡ്ഢിത്തം/മഠയത്തം/ വിവരദോഷം/ലജ്ജാവഹം to describe opponent's arguments. Every comment should mention "cognition capacity" at least once, followed by a challenge to show single logical fallacy in my (i.e., Husain's) arguments

That being the case, as blind followers you can rest in peace.

A small trivia: Even Appoottan's current post is on those aspects which Husain's haven't given a reply.

With respect to others like Kaalidaasan/JR/Mi/Bright etc., follow their comments to see how good were Husain's replies..

Many thanks

Jack Rabbit said...

[Subair]: സൂക്ഷ്മ പരിണാമം സൃഷ്‌ടി വാദികളും അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു തര്‍ക്ക വിഷയമല്ല.

[Hussain on Lenski's expt on Dec 10th to JR]: What you have referred is not evolution but variations

Omniscient Hussain claims Michael Behe is a പരിമാണവാദി when all the other faculty in his dept at Lehigh thinks other wise

[Hussain on Jan 8th]:(1)ഇന്റലിജന്റ ഡിസൈന്‍ (ID) സൃഷ്ടിവാദമല്ല. ബെഹെ ID ക്കാരനാണ് . പരിണാമത്തെ മൌലികമായി നിഷേധിക്കാത്തവരാണ് IDക്കാര്‍. എന്നാല്‍ പരിണാമത്തെ മൌലികമായിത്തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവരാണ് സൃഷ്ടിവാദക്കാര്‍.
Deism ആണ് IDയുടെ ദാര്‍ശനിക അടിത്തറ. എന്നാല്‍ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റേത് Theismവും. ID ക്കാര്‍ directed evvolution ല്‍ ആണു വിശ്വസിക്കുന്നത്. താങ്കളെപ്പോലുള്ളവര്‍ udirected evolutionലും

[JR]: You cannot call intelligent design as directed evolution. No where they claim to believe in directed evolution. They reject power of mutations and natural selection. Another now countless instance of Hussain lying. Directed evolution is a technique to create proteins in labs which aren't seen normally in nature.

Subair,
I have asked this question before. Like in many instances you left without replying.

Are you and Hussain fighting for same creationism ? I asked earlier the same to കാട്ടിപ്പരുത്തി No sign of him.

It looks like കാട്ടിപ്പരുത്തി agrees with macro evolution and speciation since he doesn't have any idea of missing fossils (if creationism is true).

Subair is agreeing with micro evolution. Do you agree with Lenski's exptal conclusion ? You have already agreed to Deer mice case.

Hussain is denying to any kind of evolution.


So everyone has different idea on concepts of evolution, natural selection and creationism. At least for the first two, there are clear definitions followed by majority and all scientific community. Hussain is playing with his own definitions.

Even for creationism and God, Hussain's version is a cocktail from diff sources for the sake of replying questions (see one and two). What more can be expected from a big FRAUD ?

/JR

Jack Rabbit said...

Subair said,
Cambrian explosion നെ ക്കുറിച്ച് വായിച്ചു, ഇത് പരിനാമാതെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പരിണാമത്തിതിരെയെല്ലേ തെളിവാകുക.


എന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം കിട്ടാത്തപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി എവിടെന്നൊക്കെയാണു വായിക്കുന്നതെന്നു.

വെറുതെ google il pre cambrian fossils എന്നു അടിച്ചു നോക്കാമായിരുന്നില്ലേ ?

എല്ലാത്തവണത്തെയും പോലെ വേണമെങ്കില്‍ (for this and previous comment) ഈ Joker card ഇറക്കി കളിക്കാം

പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് നേര്‍ക് നേരെ മറുപടി പറയുക ജാക്കിന്റെ ശീലമേ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ജാക്കിനെ തല്‍കാലം അവഗണിക്കുന്നു.

/JR

Jack Rabbit said...

Subair said ..കെ പി, താങ്കള്‍ക്ക് ജാക്കിനെ അറിയുമോ?

ജാക്കും താങ്കളും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താകും മിക്കവാറും കമ്മന്റുകള്‍ ഇടാറ്. രണ്ടു പേരും ഇംഗ്ലീഷില്‍, ഏകദേശം ഒരേ ശൈലിയില്‍ എഴുതുന്നു. നേരിട്ട് അറിയില്ല എങ്കില്‍ പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്നായിരിക്കും, കാരണം രണ്ടു പേരും തമ്മില്‍ നല്ല പൊരുത്തം ഉണ്ട്.


സുബൈറിന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളം. I had earlier requested KP to remain in discussion in Appottan's last post when he mentioned of leaving the debate. The same ploy was used by Hussain to shoo away Manushya other blogger. Had KP left then, i would have to answer for Manushya and KP now.

സുബൈറിന്റെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടു ഇവരെല്ലാം ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനെ നേരിട്ടറിയാവുന്നവര്‍ ആകുമല്ലൊ ?

KP showed earlier blogger വാക്ക് is Hussain's wife.
----------------------------------
This is still behind Appottan's SPAM. You can check in your mail INBOX


from Jack Rabbit
date Mon, Dec 20, 2010 at 7:00 PM
subject [ചിന്താശകലങ്ങൾ] New comment on ഹുസൈന്റെ "ശാസ്ത്രീയ"സൃഷ്ടിവാദം.


Jack Rabbit has left a new comment on the post "ഹുസൈന്റെ "ശാസ്ത്രീയ"സൃഷ്ടിവാദം":

KP,
Please don't leave the debate if you are planning so. Readers need your good technical arguments.

Hussain and others have a skewed unipolar view on why someone leaves the debate. The only reason they all know and want to know is he/she was incapable to reply Hussain's arguments.

പോത്തിനൊടു വേദമോതി മടിത്തിട്ടു പോയവരെക്കാളും പോത്താണോ മികച്ച വേദപണ്ഡിതന്‍ ? Hussain and others conclude പോത്ത് was better

I have wrote this before

Let us examine it from Mr. Hussain's side. Hussain desperately wants to show he is the last man standing in the debate by any means and was always on the top. It is understandable as he is the only one who is making a living out of these by royalties from his books (mis-representing evolution, Holocaust denial..), giving talks etc. So is it the act of desperation to silence the opposition and to continue his magnum opus of remaining 28 articles refuting Dawkins ?

Other is more personal, Hussain is suffering from Fregoli delusion -

The Fregoli delusion or the delusion of doubles is a rare disorder in which a person holds a delusional belief that different people are in fact a single person who changes appearance or is in disguise. The syndrome may be related to a brain lesion, and is often of a paranoid nature with the delusional person believing themselves persecuted by the person they believe is in disguise.

I have to answer for you if you leave the scene. Hussain will spin sophisticated evidences to prove i was impersonating you. You can the read the case of Manushya from above link.

Hussain isn't worried about score of fake bloggers in his camp.

What a beautiful mind !!

Thanks,
/JR

Jack Rabbit said...

Appottan,
Please release my comments

Thanks,
/JR

KP said...

To Subair and other equally spineless guys who accuse that KP (i.e., me) and Jack Rabbit as the same person:

For your kind notice, a few days earlier I exposed a blogger ( വാക്ക് ) who made typical cheer girl type comments on me. Based on the similarities of language and other external evidences, I clearly showed that വാക്ക് was none other than Husain's wife.

Even then, I didn't accuse Husain of using his wife's profile to carry out cheer girl type attacks on me. This is all the more relevant when one considers the fact that I would have been perfectly justified in doing so as Husain and his followers had made many such prior accusations on me and others.

The very fact that I didn't resort to any such cheap things is a testimony of my dignity, which unfortunately all you guys, including Husain, lack severely.


I guess you guys will refrain from such things in future. Even if you did, I do not care at all as it is only a reflection of your status..

PS: I hope Appoottan will not delete this comment. Even if you did, I have no complaints as I respect your freedom as blog owner, even though I may not agree with your act.

PPS: I request Sathyaanweshi to document this episode also in his documentation .

KP said...

Appoottan:
My comment seems to be in your Spam. May I request you to kindly release it?

Thanks

Subair said...

>To Subair and other equally spineless guys who accuse that KP (i.e., me) and Jack Rabbit as the same person:
=============


ജാക്കും കെപി യും ഒരേ ആളാണോ എന്നാ സംശയവും ധ്വനിയും എന്‍റെ ചോദ്യത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങിനെ തോന്നി എന്നതും ശരിയാണ്.

എന്നാല്‍ താങ്കള്‍ ഇങ്ങനെ വികാരം കൊള്ളാന്‍ മാത്രം ഒന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ല. ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ച ചില കാര്യ്ങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണമായി രണ്ടു പേരും ഒരേ ടൈം സോണില്‍ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും ഒരേ ശൈലിയില്‍ ഒരേ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരേ കാര്യങ്ങള്‍, ഒരേ വികാര തീവ്രതയില്ക് പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നു. രണ്ടു പേരുടെ കമ്മന്റുളിലും പുട്ടിന് പീര പോലെ ധാരാളം ലിങ്കുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാല്‍ പോലും നിങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും ഒരാളാണ് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ല. ഇത്രയും സാമ്യതയുള്ള നിങ്ങള്‍ രണ്ടും പേരും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്ന് എന്നാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും രണ്ടാനെങ്കില്‍ തികച്ചും ലാഘവത്തോടെ മറുപടി പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങളെ ഹര്‍ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നിട്ടും നിങ്ങള്‍ പ്രകോപിതരായി എങ്കില്‍ അത് മറ്റെന്തോ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇനി ജാക്കിന്റെ സംസ്കാറിക നിലവാരം കാണുന്ന വരികള്‍:

For your kind notice, a few days earlier I exposed a blogger ( വാക്ക് ) who made typical cheer girl type comments on me. Based on the similarities of language and other external evidences, I clearly showed that വാക്ക് was none other than Husain's wife.

അടുത്ത സെന്റെന്‍സ്:

Even then, I didn't accuse Husain of using his wife's profile to carry out cheer girl type attacks on me. This is all the more relevant when one considers the fact that I would have been perfectly justified in doing so as Husain and his followers had made many such prior accusations on me and others.
=======================


മുകളില്‍ പറഞ്ഞ രണ്ടു ഖണ്ഡികകളും തമ്മിലുള്ള പരസപരവൈരുധ്യം അവിടെ നില്കട്ടെ.

പക്ഷെ എന്താണ് താങ്കള്‍ ചെയ്യുന്നത് ? ഒരു ബ്ലോഗ്ഗേറെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗ്ഗറുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും എന്ന് വിളിച്ചു പറയുക ? ഇനി ആണെങ്കില്‍ തെന്നെ അതിലെന്താ ഇത്ര മാത്രം "accuse" ചെയ്യാന്‍ ? യുക്തിവാദത്തില്‍ ഭാര്യമാര്‍ക്ക് ബ്ലോഗില്‍ ഇടപെടാന്‍ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ കെ പി? സ്വന്തമായി അഭിപ്രായം പറയാന്‍ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ ? താങ്കളുടെ ഭാര്യയെ താങ്കള്‍ ബ്ലോഗ്‌ എഴുതാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെ ? ബ്ലോഗ്ഗര്‍മാര്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിച്ചു നടക്കലാണോ താങ്കളുടെ പണി ?

അപ്പുട്ടന്‍: ക്ഷമിക്കണം, വിഷയത്തില്‍ മാത്രംഒന്നി നിന്നുകൊണ്ട് കമ്മന്ടു ചെയ്യാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്സ്ജെ ജാക്കിനെയും കേ പി യയൂം പോലെയുള്ള ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോള്‍ അത് സാധ്യമാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് unsubscribe ചെയ്യുന്നു. ബൈ..

Dr.Doodu said...

"യുക്തിവാദത്തില്‍ ഭാര്യമാര്‍ക്ക് ബ്ലോഗില്‍ ഇടപെടാന്‍ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ കെ പി?"
അങ്ങനെയൊരു നിബന്ധന യുക്തിവാദത്തില്‍ ഇല്ല സുബൈറേ. യുക്തിവാദം ഞമ്മന്റെ മതം അല്ല. അത് സ്ത്രീകളെ കറുത്ത ചാക്കില്‍ കെട്ടി മറ്റാരും കാണാതെ സൂക്ഷിക്കാറുമില്ല.

Jack Rabbit said...

Subair said ..അപ്പുട്ടന്‍: ക്ഷമിക്കണം, വിഷയത്തില്‍ മാത്രംഒന്നി നിന്നുകൊണ്ട് കമ്മന്ടു ചെയ്യാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്സ്ജെ ജാക്കിനെയും കേ പി യയൂം പോലെയുള്ള ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോള്‍ അത് സാധ്യമാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല

കൊള്ളാം സുബൈറെ. ആരാണു ഈ വിഷയം കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നതു. ഈ ചൊറിയന്‍ സ്വഭാവം ആദ്യമായില്ലലൊ കാണിക്കുന്നതു . നേരത്തെ Manushya എന്ന bloggere വെച്ചായിരുന്നു. എവിടെയായിരുന്നു ഹുസ്സൈന്‍ വലിയ detective work നടത്തിയപ്പൊള്‍ ഈ ധാര്‍മ്മിക ബോധം ? ആ നേരം ഒന്നും തോന്നിയില്ലെ topic ഇല്‍ നിന്നും ചര്‍ച്ച അകന്നു പോവുകയാണെന്നു.

പിന്നെ ലിങ്ക് നല്കുന്ന കാര്യം . പറയുന്ന കാര്യത്തിനു source or reference കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാന്യത ആണതു.

You or Hussain won't understand that behavior. Have you noticed how many people for how many days asked Hussain to give his source of definition of Natural selection ?

So please don't delude others that you are standing on a moral high ground. You are conveniently using this to avoid answering the technical questions or flaws in your reasoning.

/JR

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

Doodu എന്ന 'കാളി'ക്ക്‌ എവിടെയെങ്കിലും വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നത്‌ ഏനക്കേടായിട്ടാണ്‌ തോന്നുന്നത്‌.

അപ്പോല്‍ ഇവിടെയും സ്വാഹാ ... !

Dr.Doodu said...

കലിപ്തോ , നിന്റെ എഴുത്തും ബക്കറിന്റെ എഴുത്തും ഒരേ പോലെയുണ്ടല്ലോ ? അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ക്ക് പോലും അസാധാരണ സാമ്യം!!! "അപ്പോല്‍ " എന്ന പദം നിന്റെയും ബക്കറി ന്റെയും ഒരു ബലഹീനതയാണ്. :-) ഒരേ പോലെ തീവ്ര വാദവും !

കാര്യങ്ങള്‍ നന്നായി പഠിച്ചു സാമൂഹ്യ വിമര്‍ശനം നടത്തുന്ന കാളിദാസനുമായി ഈ പാവം ഡൂഡുവിനെ താരതമ്യം ചെയ്തതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും മലപോലെ വന്ന നിന്റെ ആശാനെ കാളിദാസന്‍ എലി പോലെ ആക്കിയത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ ? സത്യാന്വേഷിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ ! അതൊക്കെ പോയി വായിക്കു കലിപ്തോ ...

bright said...

@ സത്യാന്വേഷി,

പോസ്റ്റിന്റെ വിഷയം "സത്യസന്ധരായ " നിരീശ്വരവാദികള്‍ ! എന്ന പേരില്‍ ഞാനടക്കമുള്ളവരെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധരെന്നു മുദ്രകുത്തി അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നല്ലോ?മുഖ്യ പ്രതി ഞാന്‍ തന്നെ.(മറ്റുള്ളവരുടെ പേരില്‍ തുടരനുകള്‍ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.)ഞാന്‍ എഴുതാത്ത ചില വരികള്‍ എന്റെ പേരില്‍ ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഈ അഭ്യാസമെല്ലാം.ഞാന്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു വെറും സോറി പറഞ്ഞു താങ്കള്‍ ഒഴിവായി.പക്ഷേ നിഗമനത്തിലെത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ച തെളിവുകള്‍ ഇല്ലതായിട്ടും താങ്കള്‍ അരോപണതില്‍നിന്നുപിന്മാറിയുമില്ല.താങ്കളേപ്പോലുള്ള ഒരു മൂന്നാംകിട വിഡ്ഢിയുടെ ജല്പനങ്ങള്‍ അവഗണിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് കരുതി ഞാന്‍ ആ വിഷയം വിടുകയും ചെയ്തു.പിന്നെ ആ പോസ്റ്റില്‍ നടന്നതെല്ലാം വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചര്‍ച്ച തന്നെയായിരുന്നു.പിന്നെന്തേ ഇപ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് കമന്റുകള്‍ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് തോന്നാന്‍?ഹുസൈന്‍ തോറ്റു എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ?

പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ സത്യസന്ധതയും ഹുസൈന്റെ സത്യസന്ധതയും കമന്റുകളില്‍നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

സത്യാന്വേഷി said...

@വെരി സോറി ബ്രൈറ്റേ,
താങ്കളെപ്പോലെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു മുസ്ലിം സ്നേഹിയെ ഞാന്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. മുസ്ലിം സ്ത്രീകള്‍ നോമ്പെടുത്ത് അവരുടെയും ഭ്രൂണത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ താങ്കള്‍ മനം നൊന്ത് എഴുതിയ ഒറ്റ പോസ്റ്റ് മതിയല്ലോ താങ്കളുടെ മുസ്ലിം സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാന്‍.
ആളറിയാതെ ഞാനെന്തെക്കയോ പറഞ്ഞു. ക്ഷമി. എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ആളല്ലേ?
താങ്കളുടെ ആ പോസ്റ്റില്‍ നിന്നുള്ള ചില ഉദ്ധരണികള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കാം, വായനക്കാര്‍ക്ക് താങ്കളുടെ മുസ്ലിം സ്നേഹം മനസ്സീലാക്കാനായി.

"അല്പം സയന്‍സും പറയാം,കൂട്ടത്തില്‍ തങ്ങളുടെ മതവും പ്രവാചകനും പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമെല്ലാം നൂറു ശതമാനം വെള്ളം ചേര്‍ക്കാത്ത ശാസ്ത്രമാണെന്നു വീമ്പിളക്കുന്ന വിദ്വാന്‍മാരെ ഒന്ന് 'ചൊറിയുകയും' ചെയ്യാം.;-) ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി...!!!.."

"മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയേക്കുറിച്ചു മുന്‍പ് ആരോ രണ്ടു നല്ല പോസ്റ്റുകള്‍ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ.ലിങ്ക് ഓര്‍മ്മയില്ല.ഇതേ കാര്യം ചില മെയില്‍ ഫോര്‍വേഡുകളുടെ സ്ഥരം വിഷയവുമാണ്.മറ്റു പല കാരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നോമ്പും ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്ക് ഒരു കാരണമായിരിക്കുമോ?ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരുന്നുകള്‍ ചിലവാകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണെന്നു പറയുന്നു.ഇനി ശരിക്കും ക്രോണിക്ക് രോഗികള്‍ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ കൂടുതലാണോ?"

"വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥിരം എതിര്‍വാദങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി ഇപ്പോഴേ പിടിച്ചോ.... (1) ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം നോമ്പെടുത്താല്‍ മതി എന്ന് കിത്താബിലുണ്ട്.മറുപടി....
എന്നിട്ട് ഗര്‍ഭിണികള്‍ നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ?പിന്നെ ഗര്‍ഭം അനാരോഗ്യകരമാണോ?ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ ഗര്‍ഭം എങ്ങിനെ അനാരോഗ്യമാകും?പിന്നെ ഏറ്റവും സെന്‍സിറ്റീവ് ആയ സമയം ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ടും ആ സമയം ഗര്‍ഭിണിയാണോ എന്ന് അറിയാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും 'ആരോഗ്യമില്ല' എന്ന് എങ്ങിനെ അറിയും?.സര്‍വ്വശക്തന്‍ അതിനും എന്തെങ്കിലും മാര്‍ഗ്ഗം കാണേണ്ടതായിരുന്നു.മാസമുറയുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്കും മുലയുട്ടുന്ന അമ്മമാരെയും മാത്രമെ നോമ്പെടുക്കുന്നതില്‍നിന്നു ഒഴിവാക്കീട്ടുള്ളൂ. )"

സത്യാന്വേഷി said...

>>>ഹുസൈന്‍ തോറ്റു എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ?<<<
അതേ തോറ്റു തുന്നം പാടി. നാണമില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തില്‍ വാലു മുളച്ചാല്‍...... ഡാക്ടറായിട്ടെന്തു ഫലം?

kaalidaasan said...

>>>>കാളിദാസനെ പോലുള്ളവര്‍ വന്നു ചവറുകള്‍ തുപ്പാതിരുന്നാല്‍ ചര്‍ച്ച ആസ്വദനമാകും. ചര്‍ച്ച വഴിതെറ്റുകയുമില്ല... അതായിരിക്കും ആരോഗ്യകരവും... ഹുസൈന്‍ സാബ്‌ വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം..<<<<

ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ കാളിദാസനെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നാജും സുബൈറും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ കലിപ്തോക്കും അതേ കലിപ്പാണല്ലോ? ഉപദേശികളുടെ റോള്‍ നന്നാകുന്നുണ്ട്.

ആരെയൊക്കെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം ബ്ളോഗെഴുതുന്നവര്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?

കലിപ്പൊക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പൂട്ടന്‍ അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാന്‍ എന്റെ അഭിപ്രായം എഴുതും.

kaalidaasan said...

>>>>അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതു കേട്ടല്ലോ?
"കാളിദാസന്‍, ജാക്ക്, മി, ബ്രൈറ്റ് തുടങ്ങിയവരുടെ ഏത് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കാത്തതെന്ന് കെ.പി. വ്യക്തമാക്കുമോ? വെറുതെ തട്ടിവിട്ടതുകൊണ്ടായോ? ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കു. (അഥവാ വല്ലതും ..<<<<


സത്യാന്വേഷി,

പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് 3 പുസ്തകങ്ങളെഴുതിയ ഹുസൈനോട് പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചു തന്നെയല്ലേ അവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നത്? പിന്നെങ്ങനെയാണ്‌ വിഷയത്തില്‍ നിന്നും മാറിപ്പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് താങ്കള്‍ കമന്റ് ഓപ്ഷന്‍ അടച്ചത്?

ഞാന്‍ താങ്കളോടും അവിടെ ഒന്നുരണ്ടു ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു.

1. ഹുസൈന്റെ മറ്റു ചില പരാമര്‍ശങ്ങളാണിത്.

Darwinism is a speculation based on the fact of Natural selection.

Darwinism and natural selection are entirely differrent concepts.

താങ്കള്‍ ഇവയോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? കൂടെ എഴുതി I had written three books on evolutionary theory. ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന cognition capacity ഉള്ളവര്‍ക്ക് തോന്നുക Darwinism,Natural selection, Evolution theory എന്നീ പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഹുസൈനു തന്നെ ശരിക്കും മനസിലായിട്ടില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്‌ ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വാക്കുകള്‍ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് . ഇതു വരെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടില്ല.


2. യഥാര്‍ത്ഥ ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന Natural selection ഇതാണ്.

Natural selection is one of several different mechanisms that cause evolutionary change in populations. Natural selection operates to produce individuals that are better adapted to their environment.

താങ്കള്‍ (ഹുസൈന്‍)മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്ന Natural selection ഇങ്ങനെയും.

Natural selection is a mechanism which maintains stability of organisms within genetic boundaries.

ഇതാണ്‌ Natural selection എന്നു ശഠിക്കുന്ന താങ്കളുടേതാണ്, സ്യൂഡോസയന്‍സ്.

സത്യാന്വേഷി ഇതില്‍ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞാല്‍ നന്നായിരിക്കും.


താങ്കള്‍ അവിടെ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പരിണാമം ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ അപ്രസക്തമല്ല എന്നു കരുതട്ടേ.

സത്യാന്വേഷി said...

കാളിദാസാ,
വാസ്തവത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഞാന്‍ സാമാന്യ ധാരണകള്‍ മാത്രമുള്ള ആളുമാത്രമാണ്. അഥവാ "പൊട്ടും പൊടിയും മാത്രമറിയാവുന്ന"യാള്‍. ഹുസൈന്‍ തന്റെ പരിണാമ സംബന്ധമായ പോസ്റ്റുകളിടുമ്പോള്‍ ഈ വിഷയകമായി ക്ലാരിഫിക്കേഷന്‍ ആകമെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ.
ഡാര്‍വിനിസവും നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനും ഒരേ സംഗതി തന്നെയാണെന്ന് താങ്കള്‍ക്കഭിപ്രായമുണ്ടോ?

പിന്നെ, ഹുസൈനുമായുള്ള സംവാദത്തില്‍ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവര്‍ കുറച്ചുകൂടി പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ ഈ സംവാദം എല്ലാവര്‍ക്കും ഗുണകരമാകും. എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത താങ്കള്‍ ,മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വാക്കും പ്രയോഗിച്ചില്ലെന്നത് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ആ സമീപനം തന്നെ ഹുസൈനോടും ആവാം എന്നേ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹുസൈന് തെറ്റുകളോ അബദ്ധങ്ങളോ പറ്റിയെന്ന് താങ്കള്‍ക്കഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് തികച്ചും മാന്യമായി, മുന്‍വിധികളില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?

Jack Rabbit said...

"സത്യാ"ന്വേഷി,
1. ഒന്നാം തവണ കൈ വിട്ടു പോയി എന്നു മനസ്സിലായപ്പോള്‍ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് comments restrict ചെയ്തിട്ടു, വേറെ ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു സ്വന്തം ബ്ലോഗ് വീണ്ടും തുറന്നു വെല്ലുവിളി നടത്തി

2.രണ്ടാം തവണ അടവു മാറ്റി. കൈ വിട്ടു പോയി എന്നു മനസ്സിലായപ്പോള്‍ , എല്ലാവര്‍ക്കും വലിച്ചു വാരി നമ്പറിട്ടു മറുപടി എഴുതി comment moderation നടപ്പിലാക്കി.

3. മൂന്നാം തവണ കളി സ്ഥലം മാറ്റി. സ്വന്തം ബ്ലോഗില്‍ comment moderation വെച്ചിട്ടു "സത്യാ"ന്വേഷിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ Hussain വളരെ ആക്റ്റിവു ആയിരുന്നു. 400 comments inu ശേഷം "സത്യാ"ന്വേഷി ബോധിസത്വനില്‍ നിന്നും ബുദ്ധന്‍ ആയി. അപ്പോഴാണു ബോധോദയം ഉണ്ടായതു കൈ വിട്ടു പോയെന്നു (ബ്ലോഗിലെ വിഷയത്തില്‍ നിന്ന് ഒരുപാടു മാറിയാണ് ഇപ്പോളത്തെ ചര്‍ച്ച എന്നും പരസ്യമായി പറയാം ). പിന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും വലിച്ചു വാരി നമ്പറിട്ടു മറുപടി എഴുതാന്‍ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനു അവസരം നല്കി ബ്ലോഗ് പൂട്ടി കെട്ടി.

4.എല്ലത്തവണയും എന്തെങ്കിലും നമ്പറിട്ടു മറുപടി എഴുതണം എന്നാല്ലല്ലേ ഗോള്‍ tally ചെയ്യാന്‍ പറ്റുകയുള്ളൂ, അല്ലേ "സത്യാ"ന്വേഷി ?

5. എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൂട്ടിയിട്ടു ടീച്ചറുടെ അടുത്തു ചെന്നിട്ടു, ഞാന്‍ ഉത്തരമെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്കു മാര്‍ക്കു വേണമെന്നു വാശിപിടിക്കുന്ന കുട്ടിയെപോലെയാണു ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ്, ആ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ പോലേയാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാത മറുപടികളും

/JR

Jack Rabbit said...

സത്യാന്വേഷി said to kaalidaasan..

പിന്നെ, ഹുസൈനുമായുള്ള സംവാദത്തില്‍ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവര്‍ കുറച്ചുകൂടി പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ ഈ സംവാദം എല്ലാവര്‍ക്കും ഗുണകരമാകും.


"സത്യാ"ന്വേഷി,
ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനവും and എളിമയും തുളുമ്പുന്ന വാചകങ്ങള്‍ വായിക്കാം. So first you teach Mr. Hussain these things.

"സത്യാ"ന്വേഷിയുടെ അന്ധമായ വിധേയത്വം ചൂണ്ടി കാണിച്ചു ഞാന്‍ ഒരു comment ഇട്ടിരുന്നു. ബുദ്ധന്‍ കണ്ണടച്ചിരുന്നതിനാല്‍ കാണാത്തതാകും. മറുപടി ഇവിടെയൊ എന്റെ ബ്ലോഗിലൊ നല്കാമോ ?

/JR

kaalidaasan said...

>>>>>>ഡാര്‍വിനിസവും നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനും ഒരേ സംഗതി തന്നെയാണെന്ന് താങ്കള്‍ക്കഭിപ്രായമുണ്ടോ?<<<<<

സത്യാന്വേഷി,

താങ്കളുടെ ബ്ളോഗില്‍ തന്നെ ഞാന്‍ ഇതിനേക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എഴുതിയിരുന്നു. വീണ്ടും എഴുതുന്നതിന്‌ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല.

നാചുറല്‍ സെലക്ഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡാര്‍വിന്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ്, ഡര്‍വിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. എന്നു Darwinism and natural selection are entirely different concepts പറയാനുള്ള വിവരക്കേട് എനിക്കില്ല.

ഇന്നത്തെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നാചുറല്‍ സെല്ക്ഷനോടൊപ്പം മറ്റ് പലതും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതാണ്. ഹുസൈനു മനസിലാകാത്ത പോപ്പറുടെ പ്രസംഗത്തില്‍ ഇതൊക്കെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

kaalidaasan said...

>>>>>എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത താങ്കള്‍ ,മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വാക്കും പ്രയോഗിച്ചില്ലെന്നത് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ആ സമീപനം തന്നെ ഹുസൈനോടും ആവാം എന്നേ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.<<<

സത്യാന്വേഷി,

എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഞാന്‍ ആക്ഷേപിക്കാറുള്ളു. താങ്കള്‍ എന്നെ ആക്ഷേപിചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ ഞാനും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. ഹുസൈന്‍ അങ്ങനെയാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ എതിര്‍ത്ത എല്ലവരെയും അദ്ദേഹം അധിക്ഷേപിക്കാനുപയോഗിച്ച വാക്കുകള്‍ സത്യാന്വേഷി കണ്ടിട്ടില്ലേ?

Cognition capacity ഇല്ലാത്തവന്‍, വിഡ്ഢി, മഠയന്‍, കഴുത, garbage, junk എന്നൊക്കെയാണദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചത്. അതില്‍ ചിലതൊക്കെ ഞാന്‍ തിരികെ വിളിച്ചു എന്നേ ഉള്ളു. ഹുസൈന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കൊടുക്കാത്ത ബഹുമാനം മറ്റുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുത്തില്ല എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എല്ലാവര്‍ക്കുമാകാം.

KP said...

സുബൈറിന്റെ ധാർമികബോധവും ധാർമികരോഷവും കണ്ടു..

ഒരു ചെറിയ ഓർമപ്പെടുത്തൽ സഹായകമാകും...

ക്യാൻ‍സർ ബാധിതരുടെ നിർഭാഗ്യവസ്ഥയെ പറ്റി ഹുസൈൻ നടത്തിയ മാന്യതയ്ക്കു നിരക്കാത്ത പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടികാട്ടിയിരുന്നു .(see my comment in Appoottan's previous post)

മറ്റു പലരും പ്രതികരിച്ചപ്പോഴും താങ്കൾ അടക്കമുള്ള Husain's blind/ignorant followers കണ്ടില്ലായെന്നു നടിച്ചു..ഞമ്മന്റെ മതം, ഞമ്മന്റെ സാഹിബ്, ഞമ്മന്റെ ദൈവം, അതിനപ്പുറം എന്തോന്നു ധാർമികത അല്ലേ?

ധാർമികബോധത്തിനും ധാർമികരോഷത്തിനും മതത്തിന്റെ മഞ്ഞക്കണ്ണട ബാധകമാണ്‌, അല്ലേ സുബൈർ??


PS: I earnestly request Appoottan not to delete this comment. I feel that this reminder is very relevant here.

Aakash :: ആകാശ് said...

വാസ്തവത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഞാന്‍ സാമാന്യ ധാരണകള്‍ മാത്രമുള്ള ആളുമാത്രമാണ്

സത്യാന്വേഷിയുടെ വിഷയം പരിണാമവും ഡോക്കിന്സും ഒന്നുമല്ല. സത്യാന്വേഷിയുടെ വിഷയം ഇതാണ്...

ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റുകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണവും അതിന് ഹുസൈന്‍ നല്‍കിയ മറുപടികളും അവയെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച് വീണ്ടും ലജ്ജയില്ലാതെ ബ്രൈറ്റ് നടത്തുന്ന അഭ്യാസങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നല്‍കുന്നത്. ജാക്ക് റാബിറ്റ് മുതല്‍പേരുടേത് അടുത്ത പോസ്റ്റുകളില്‍ നല്‍കാം

"ലോണ്ടെ..ദേ ഒരു പുലി നമ്മക്ക് പിന്നാലെ ബരനോണ്ട് കേട്ടാ... ലവക്കാടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാര്‍ അഴിക്കാന്‍ നമ്മള് പോട്ടെ...മിനിമം ഐന്‍സ്റീന്‍ എങ്കിലും വേണം" എന്ന് ബ്ലോഗ്‌ഭൂമിയില്‍ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് ശേഷം അവതരിച്ച ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ഇരകളുടെ ഡോകുമെന്റ്റ് തയാറാക്കലാണ് സത്യാന്വേഷിയിയുടെ ജ്വോലി. ബ്ലോഗില്‍ ഉള്ള യുക്തിവാദികളെ നേരിട്ട് ടാര്‍ഗറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് സത്യാന്വേഷിയും ഹുസ്സൈനും വളരെ കണക്കു കൂട്ടലുകളോട് കൂടിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് സത്യാന്വേഷി വക ഇരകളുടെ സീരീസും. ഹുസൈന്റെയും സത്യാന്വേഷിയുടെയും ആത്മനിര്വൃതിക്ക് അങ്ങനെ ആയിക്കോളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന ആരോപണത്തില്‍ യുക്തിവാദികളെ ഒന്നടങ്കം ഉള്‍പെടുത്താന്‍ ഉള്ള ശ്രമം കൊള്ളാം.

"പൊതുബോധത്തിലെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത" എന്നത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം തന്നെ. പക്ഷെ പൊതുബോധത്തിലെ ഇത്തരം ധാരണകളോട് എതിര്‍ക്കുനത് കൊണ്ടാണ് അവര്‍ യുക്തിവാദികള്‍ ആകുന്നതു തന്നെ. അങ്ങനെ നോക്കിയാല്‍ യുക്തിവാദികളും സ്വവര്‍ഗാനുരാഗികളും ഒക്കെ പൊതു ബോധത്തിന്റെ എതിര്‍ തട്ടില്‍ നില്കുന്നവരാന്. എന്നാല്‍ അവര്‍ അടിസ്താനമായി മതത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ മത [ഇവിടെ മുസ്ലിം] വിരുദ്ധത ആരോപിക്കാനും എളുപ്പം. ബ്രൈറ്റ് നോമ്പ് സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റില്‍ ചെയ്തതും അത് തന്നെ. മതവിമര്‍ശനം പൂവ് കൊണ്ട് തലോടുന്നത് പോലെയാവണം എന്ന് കരുതുന്നവര്‍ ക്ഷമിക്കൂ...ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസു നോവിചിട്ടല്ലാത്ത മത വിമര്‍ശനം സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അതിനെ സാമൂഹിക അസമത്വത്തിന്റെ ഇരകളോടുള്ള വീക്ഷണവുമായി കൂടികെട്ടണ്ട. ബ്ലോഗില്‍ തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പൊളിച്ചടുക്കിയതും ഈ യുക്തിവാദികളായിരുന്നു . അന്ന് ‍ ചൈന/കമ്യൂണിസ്റ്റ് ലേബല്‍ ...ഇന്ന് മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ലേബല്‍...

Husain: "According to the latest statistics, one in two males is at cancer risk and one in three females is at cancer risk. What would be the future of such a society? By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development."
മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ക്യാന്‍സറിന്റെ പിടിയില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമാണെന്ന് ഹുസൈന്‍ സാഹിബിനു ഒരു സംശയവും ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ദളിത്‌ സമൂഹത്തിന്റെ ഇത് വരെയുള്ള അവസ്ഥ എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസിലായില്ലെങ്കില്‍ ഹുസ്സൈനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ..

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

അപ്പൂട്ടാ,
താങ്കളുടെ കമന്റുകള്‍ക്കുള്ള മറുപടി ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമന്റുകള്‍ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. മറുപടി വൈകിയതില്‍ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക.
വെളിച്ചം കണ്ട സൃഷ്ടിവാദ ഗവേഷണങ്ങള്‍

Jack Rabbit said...

Mr. Hussain,
In your new reply to Appoottan you have cited "research" by Humphreys to show example of creation research ?

Do you agree with the assumptions and conclusions of this study ? Give me a straight answer as YES or NO.

/JR

സത്യാന്വേഷി said...

>>>എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഞാന്‍ ആക്ഷേപിക്കാറുള്ളു. താങ്കള്‍ എന്നെ ആക്ഷേപിചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ ഞാനും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. ഹുസൈന്‍ അങ്ങനെയാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ എതിര്‍ത്ത എല്ലവരെയും അദ്ദേഹം അധിക്ഷേപിക്കാനുപയോഗിച്ച വാക്കുകള്‍ സത്യാന്വേഷി കണ്ടിട്ടില്ലേ?<<<
അങ്ങനെയാണോ കാളിദാസാ?
താങ്കളാണ് ഹുസൈനെ Arrogant Fraud എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ശകാരം ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അക്കാര്യം ഞാന്‍ തന്നെയാണ് ഹുസൈന്റെ ബ്ലോഗിലെ കമന്റിലൂടെ അറിയിച്ചത്. അപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ ഏതു സത്യാന്വേഷി എന്ന് അന്വേഷിക്കയാണു ചെയ്തത്. ഓര്‍മയില്ലേ?
സത്യാന്വേഷി said...

@ഹുസൈന്‍,
ഈ ബ്ലോഗില്‍ 'മര്യാദക്കാരന്‍ മത്തായി'യായി ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാളിദാസന്‍ തന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗില്‍ താങ്കളെപ്പറ്റി conclusion ല്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നതു കാണുക:
"Hussein is an arrogant fraud. As per his assertions only Muslims know history. And his assertion is as if Pope is the leader of all Christians. That exposes his distorted knowledge about Christianity......"
December 8, 2010 6:58 AM

Jack Rabbit said...

Both examples (St. Helens and Neptune) given by Hussain to Appottan are claims to support catastrophism, flood geology and young earth creationism (YEC).


Hussain's earlier statements are given below

[JR to Subair]:
1) Who created universe ?
2) How long it took to create ?
3) What was the order of creation ?
4) How was this geographically distributed ?
5) Do we have all species which were once created now ? If not, what happened to them ?

[Hussain on Dec 21st]: താങ്കള്‍ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സംശയങ്ങള്‍ക്കും ഡോ:ഹെന്റി മോറിസ് എഴുതിയ SCIENTIFIC CREATIONISM എന്ന കൃതി വിശദീകരണം നല്‍കുന്നു.

[JR]: Your (Hussain's) intellectual father Henry Morris, the author of scientific creationism thought he had evidence for a young earth (less than 10000 yrs old - See page 149 of his book) and a world wide deluge.

[Hussain on Jan 3rd to Chitrabanu]: ജീവികളുടെയോ ഭൂമിയുടേയോ പ്രായം ആറായിരം വര്‍ഷങ്ങളാണെന്ന വാദം താങ്കളെന്തിനാണ് എന്റെ തലയില്‍ വച്ചുകെട്ടുന്നത്?If believes in YEC, why did he lie to Chitrabanu earlier ?

If he doesn't believe in their conclusions, why is he giving them as proof of creationist research ? This is clear intellectual dishonesty.

Before discussing the stability of species, we should discuss whether Hussain has any stability in his arguments. He doesn't have a consistent and coherent view even on creationism. He is replying for the sake of replying to fool people like "സത്യാ"ന്വേഷി

/JR

KP said...

Husain's creationism seems to be yet another act of cherry picking. He cherrypicks from Morris's book and yet has no issues with the young earth aspect.

Humphrey's analysis hinges on 6000yr world, at the same time Turkana fossils are dated close to 2Myrs.

Husain uses both results at the same time, without any apparent issues!!! His methodology appears nowhere near scientific..

അപ്പൂട്ടൻ said...

സുഹൃത്തുക്കളെ,
ഹുസൈൻ പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ട സ്ഥിതിയ്ക്ക്‌ എന്റെ ഈ പോസ്റ്റിന്‌ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ ചർച്ച ദയവായി നിർത്തുമല്ലൊ.
സുബൈർ,
താങ്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരവുമുണ്ട്‌. The Blind Watchmaker വായിയ്ക്കുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കും. അതിലെ കാര്യങ്ങൾക്കും താങ്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിയ്ക്ക്‌ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>>താങ്കളാണ് ഹുസൈനെ Arrogant Fraud എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ശകാരം ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അക്കാര്യം ഞാന്‍ തന്നെയാണ് ഹുസൈന്റെ ബ്ലോഗിലെ കമന്റിലൂടെ അറിയിച്ചത്.<<<<<

സത്യാന്വേഷി,

ഹുസൈനേക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമര്‍ശം എന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ ഞാന്‍ എന്റെ ബ്ളോഗില്‍ എഴുതിയതാണത്. ഹുസൈനേക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായമാണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള മനോഭാവവും വായിച്ചപ്പോള്‍ തോന്നിയത്. അത് പരിപ്പൂര്‍ണ്ണമായും ശരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹവുമായി സംവാദം നടത്തിയപ്പോള്‍ മനസിലായി.

മറ്റുള്ളവരെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് arrogant ആയിട്ടാണ്. ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഞാന്‍ പകര്‍ത്തി എഴുതിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിനു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. Natural selection is a mechanism for organisms to maintain stability within genetic boundaries ആണ്, Darwin's Natural selection എന്നുള്ള അവാസ്തവമായ ധാരണയിലാണദ്ദേഹം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇത് fraudulent ആയ നടപടിയാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ അഭിപ്രായം മാറ്റിയിട്ടില്ല.


ഞാന്‍ ഈ അഭിപ്രായം ​എഴുതുന്നതിനും എത്രയോ മുമ്പ് ഹുസൈന്‍ തന്റെ മാസ്റ്റര്‍ പീസ് അഭിസംബോധനകള്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതൊന്നും സത്യാന്വേഷി കണ്ടില്ലെങ്കല്‍ ഞാന്‍ നിസഹായനാണ്.

സത്യാന്വേഷി said...

>>>>മറ്റുള്ളവരെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് arrogant ആയിട്ടാണ്.<<<

ആരാണ് ആദ്യം ഹുസൈനെ arrogant fraud എന്നു വിളിച്ചത്? "ഗ്രഹണശേഷി ഇല്ല, വിഡ്ഢിത്തം/മഠയത്തം പറയുന്നു, നഴ്സറി നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് "എന്നെല്ലാമുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് പൊതുവില്‍ ഹുസൈന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണോ arrogance? മറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകള്‍? ആര്‍ക്കും പരിശോധിക്കാവുന്ന വിധം ഇതെല്ലാം ഹുസൈന്റെയും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയെല്ലാം ബ്ലോഗിലുണ്ട്.ഹുസൈനെതിരെ ബ്രൈറ്റ്, ജാക്ക് റാബിറ്റ്,കെ പി,സി കെ ബാബു, സുശീല്‍കുമാര്‍,താങ്കള്‍ ഇവര്‍ പ്രയോഗിച്ച ശകാരങ്ങളും ഹുസൈന്റെ arrogance ഉം ദിവസം,സമയം,എണ്ണം ഈ കണക്കില്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ തയ്യാറുണ്ടോ?
താങ്കള്‍ സത്യസന്ധനാണെങ്കില്‍ അപ്പോളറിയാം ആരാണ് arrogant എന്ന്.

KP said...

All are welcome to Husain's latest post to see the new episode of his comedy circus..

അജ്ഞാതന്‍ said...

1. സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് മനസ് വെയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് നേരത്തെ അതിന് തീരുമാനമെടുത്തിരിയ്ക്കണം.

2. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ് സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നത് സ്രഷ്ടാവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. (ഒരു പ്രത്യേകസാധനം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇല്ല, കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലൊ) പ്രപഞ്ചം ആകെമൊത്തം എടുത്താലും ഇഴജന്തുക്കൾ പോലൊരു broad category എടുത്താലും കഥ ഇതുതന്നെ.

3. സൃഷ്ടികൾ എങ്ങിനെയാണ് ഉണ്ടായിവരേണ്ടത് എന്നത് സ്രഷ്ടാവാണ് തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് മിക്ക വസ്തുക്കളും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അൽപം ഭേദഗതി ഉണ്ട്, മണ്ണ് കുഴച്ചാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്.

4. ഓരോ വസ്തുവും എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നത് സ്രഷ്ടാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ഒരു പ്രത്യേകജീവിവർഗ്ഗം എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ (തലമുറകളായി) ജീവിയ്ക്കും എന്നത് സ്രഷ്ടാവ് തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകണം, എപ്പോൾ വംശം ഇല്ലാതാകണം എന്നതൊക്കെ സ്രഷ്ടാവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്. ഏത് ഗ്രഹം, ഏത് നക്ഷത്രം എന്നുവരെ നിലനിൽക്കണം എന്നതും സ്രഷ്ടാവ് തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതാണ്.
------------------------------------------------
@അപ്പൂട്ടൻ
സ്രഷ്ടികള്‍ക്ക്‌ അഥവാ കാര്യ ങ്ങള്‍ക്ക്(മാറ്റര്‍)ദൃശ്യമായ ഭൌതിക കാരണങ്ങളും അദൃശ്യമായ അഭൌതിക കാരണങ്ങളുമുണ്ടെന്ന ഇസ്ലാമിലെ യുക്തി ഉള്‍കൊള്ളാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇസ്ലാമിന്റെ യുക്തിയും സ്രഷ്ടിവാദത്തിന്റെ യുക്തിയും താങ്കള്‍ക്കും യുക്തിവാദികള്‍ക്കും മനസ്സിലാകും.

പ്രദീപ്‌ പേരശ്ശന്നൂര്‍ said...

well